เครือข่ายแรงงานผลิตยางปิโตรเลียมจัดสัมมนาหวังสร้างความเข้มแข็ง

PCFT ร่วมกับ ICEM Aisa Pacific จัดสัมมนาสหภาพฯกลุ่มยางรถยนต์ มากันล้นเกินเป้าหมาย คนงานยาง 3 กลุมใหญ่ กู๊ดเยียร์ มิชลีน บริดจสโตน ไม่พลาด แม็กซิส โยโกฮามา ซุปเปอร์สโตน ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555  ณ. รร.นารายณ์ กทม. สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) ร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ICEM Asia Pacific ได้จัดให้มีการสัมมนา “เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มยางรถยนต์”โดยมีผู้แทนสหภาพฯยางรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น กู๊ดเยียร์ บริดจสโตน มิชลีน แม็กซิส โยโกฮามา ซุปเปอร์สโตน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นาย เคเมา ออสคาน ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมยาง ICEM สากล นาย ซิลลี่ พูกอน เลขาธิการกรรมการลูกจ้างมิชลีนยุโรป มาเป็นวิทยากร นายประกอบ ปริมล เลขาธิการ ICEM-THAI ประธานในงานได้กล่าวเปิดประชุมว่า แรงงานไทยจะเข้มแข็งต้องมีการรวมตัวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันก็จะทำให้แต่ละองค์กรมีความรู้พัฒนาต่อไปได้

นายชัยยุทธ์ ชูสกุล ประธาน สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมจัดงาน กล่าวว่า อุตสาหกรรมยางรถยนต์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการผลิตก็ไม่ต่างกันแต่ค่าจ้างและสวัสดิการแต่ละบริษัทแตกต่างกันมาก การรวมกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีข้อมูลในการเรียกร้องกับนายจ้าง และจะต้องมีการรวมตัวเป็นสหภาพฯกลุ่มยาง อย่างจริงจังต่อไป
    
การสัมมนาในครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนของแต่ละองค์กร การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การถาม-ตอบ ตลอดเวลา ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานแรงงานระดับสากลมากขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเจรจาข้อเรียกร้องกับนายจ้างในอุตสาหกรรมยางต่อไป
 
รายงานโดย  นาย มนัส อินกลัด    นักสื่อสารแรงงาน สพ.ปิโตรเลียมฯ