เครือข่ายแรงงานประณาม ส.ส.ไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมของปชช. ชี้ละเมิดสิทธิ

ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2556

เครือข่ายใช้แรงงานทั่วประเทศ รวมตัวชุมนุมแสดงประชามติ ยืนยันสนับสนุนร่างกฎหมายประกันสังคม บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายประกันสังคม ที่ประชาชนเข้าชื่อ 14,264 คน เสนอในวาระ 1 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2556  ด้วยคะแนน 80 ต่อ 344 เสียง โดยทางเครือข่ายมองว่า มติที่ออกมาเป็นการเปิดโอกาสและละเมิดสิทธิของประชาชนในการเสนอกฎหมายเพราะเห็นว่าหลักการไม่ตรงกัน นอกจากนี้เครือข่ายแรงงานชุมนุม และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ คัดค้านมติสภาผู้แทนราษฎรและร่วมกันขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการทำพิธีบังสกุล โดยเอารายชื่อส.ส.ที่ไม่รับร่างกฎหมายมาใส่ในโลง เพื่อแสดงท่าทีคัดค้านส.ส.ที่ลงมติไม่รับร่างกฎหมายฉบับประชาชน

ประณาม ส.ส.ไม่รับร่างประกันสังคม

ในขณะที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะรัฐบาลต้องการทำให้สำนักงานประกันสังคม มีการบริหารงานแบบอิสระที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงแรงงาน และอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี และทำให้กฎหมายประกันสังคม ขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

ทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ร่างกฎหมายประกันสังคม แกนนำด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานและประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมกันเสนอรายชื่อเสนอ 14,264 คน ตามมาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โดยคาดหวังว่าร่างกฎหมายที่เกิดจากการระดมความเห็นของนักกฎหมายและเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร สำนักงานประกันสังคมเป็นแบบอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง