เครือข่ายแรงงานนัดเคลื่อนไหวหยุดรัฐนำเงินกองทุนหนุนรับจำนำข้าว

DSCN8014

เครือข่ายแรงงานนัดเคลื่อนพลค้านรัฐบาลนำเงินประกันสังคมไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบชาวนา รวมตัวกันพรุ่งนี้เวลา 09.00น,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เตรียมบุกปิดตลิ่งชัน

วันที่ 23 ม.ค. 57 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นัดพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วยสภาองค์กรลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานแรงงานข้าม ฯลฯ ประชุมหารือเรื่องการคัดค้านการนำเงินประกันสังคมไปใช้ในโครงการจำนำข้าว

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท. ให้เหตุผลว่าเป็นการนำเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่ผู้ใช้แรงงานออมเพื่ออนาคต ซึ่งในปี 2557 นี้ก็ต้องจ่ายเบี้ยบำนาญชราภาพให้กับสมาชิกผู้ประกันตนบางส่วนที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรรับผิดชอบหาเงินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาโดยเร็ว และผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนต้องช่วยกันอธิบายให้พี่น้องชาวนาได้รับรู้ความเป็นมาของกองทุน เงินนี้ไม่ใช่ของรัฐบาล

DSCN7991DSCN8007

นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยกล่าว การที่สำนักงานประกันสังคม หรือรัฐบาลจะนำเงินไปใช้กับโครงการรับจำนำข้าวนั้นในทางปฏิบัติทำไม่ได้เพราะผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน แต่หากรัฐบาลจะใช้วิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง แล้วให้ทางกองทุนประกันสังคมซื้อพันธบัตรนั้นทำได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะต้องออกพันธบัตร และทางคณะกรรมการประกันสังคมก็ต้องประชุมเพื่อขอมติ อีกหลายขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนของคณะกรรมการการลงทุน และที่กองทุนเคยใช้ในเรื่องการให้ลูกจ้างกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมบ้าน และนายจ้างกู้ เพื่อฟื้นฟูกิจการหลังวิกฤติอุทกภัยน้ำท่วม เป็นกองทุนทางสังคม แต่กรณีรับจำนำข้าวคงใช้ไม่ได้แน่นอน

DSCN8028DSCN8001

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคสรท. กล่าวว่า ครั้งนี้นายจ้างกับลูกจ้างต้องจับมือกันเพื่อคัดค้าน เพราะไม่มีอะไรที่รัฐบาลนี้ทำไม่ได้ ทั้งที่เป็นรัฐบาลรักษาการ และส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมก็เป็นรักษาการ อย่าไรก็คงไว้ใจไม่ได้ต้องมีการเคลื่อนไหวให้รู้ว่าเราไม่ยอม

นายทวี ดียิ่ง ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขบวนการแรงงานต้องจับมือกันเพื่อยับยั้งรัฐบาลเพราะการนำเงินไปใช้แบบนี้สร้างความไม่มั่นคงให้กับกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อ “เครือข่ายแรงงานคัดค้านปกป้องกองทุนประกันสังคม (คคปส.) ” โดยนัดเคลื่อนไหวร่วมกันในวันที่ 24ม.ค.57เวลา09.00น.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเดินไปที่สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน