เครือข่ายแรงงานจัดแถลง ข้อเสนอนโยบายแรงงานต่อพรรคการเมือง วันพรุ่งนี้

ในวันพรุ่งนี้เวลา 13.00 น. (17 พ.ค. 54 ) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ในฐานะตัวแทนผู้ใช้แรงงานซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานกว่า 30 องค์กร นำโดย นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน นายชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ รองประธาน และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และตัวแทนองค์กรแรงงานในพื้นที่อีกหลายองค์กร และนักวิชาการแรงงาน

ได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอประเด็นความต้องการของผู้ใช้แรงงานเพื่อนำเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆให้นำไปบรรจุเป็นนโยบายทางด้านแรงงานของพรรค ตามที่รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศยุบสภาและจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยพรรคการเมืองต่างๆอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายเพื่อหาเสียงนั้น คสรท.และเครือข่ายแรงงานต่างๆ

จึงได้กำหนดจัดแถลงข่าว “ข้อเสนอนโยบายแรงงานต่อพรรคการเมือง” ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 (ดูเนชั่นทันข่าว http://www.nationchannel.com/main/news/economy_business/20110517/2775608/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%2018%20%E0%B8%9E.%E0%B8%84./)

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน