เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา ตบเท้า พบพรรคเพื่อไทย

 

เกษตรกรพันธสัญญา ยื่นข้อเสนอถึงนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วยแก้ทุกข์ เกษตรกร ก่อนแถลงนโยบายพรรค 1 วัน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค  แกนนำเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา นำโดย นายอุบล อยู่หว้า ได้เข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอต่อ นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในระบบพันธสัญญาที่มีความทุกข์ในเรื่องความไม่เป็นธรรม ที่บริษัทเกษตรอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร

แหล่งข่าวที่เป็นเกษตรกรได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า บริษัทได้ควบคุมปัจจัยการผลิตทั้งหมด และผลักภาระให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การสร้างโรงเรือน อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยา ฯลฯ ต่างๆ โดยที่บริษัทไม่ต้องรัฐผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยบริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนก็คือ ค่าแรงงาน นอกจากนั้นแหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ระบบนี้ คือข้าราชการเกษียณอายุ ที่มีเงินบำนาญและมีที่ดิน จะเริ่มเข้าสู่ระบบนี้มากขึ้นทุกปี โดยบริษัทจะเสนอรายได้ที่สูงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร โดยไม่เสนอข้อมูลที่เป็นต้นทุน ความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบนี้โดยง่าย

นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้รับข้อเสนอฯ พร้อมรับปากว่าข้อเสนอฯของเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา จะนำไปมอบให้กับ    น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาต่อไป และเพื่อไม่ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในช่วงเดือนตุลาคม นี้ ต้องตกไปเป็นเหยื่อบริษัทที่ทำระบบเกษตรพันธสัญญา และเสนอให้ทางเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา นำข้อมูลการทำงานทางวิชาการ มาหารือ เพื่อผลักดันให้เป็นกฎหมายในการคุ้มครองเกษตรกรพันธสัญญาต่อไป

ดำรง สังวงษ์ นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน