คสรท.ร่วมเครือข่ายสตรีพบนายก”ปู” ยืนกองทุนพัฒนาสตรีต้องเท่าเทียม เสนอพิจารณา พ.ร.บ.ประกันสังคม-หนุนขึ้นค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายสตรี 4 ภาค และองค์กรสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย จำนวน 6 คน เข้าพบนายยกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ยึดหลักความเท่าเทียม ขณะรองประธาน คสรท.ขอนายกเร่งให้มีการบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ14,264 ชื่อของแรงงานเข้าสู่สภาสมัยประชุมต่อไปในวาระต้นๆ และพิจารณารับหลักการ  พร้อมหนุนนายกฯขึ้นค่าจ้าง 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2556

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ผู้แทนองค์กรแรงงาน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีพูดถึงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าต้องการให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิในกองทุนนี้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ซึ่งจะให้เลขาประสานงานเพื่อให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปัญหาของสตรี และจะมีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาสตรีใหม่ เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าุถึงได้  และที่สำคัญคือให้มีกองทุนหมุนเวียนให้กลุ่มต่างๆได้เข้าถึง

นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่ออีกว่า ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านนายกเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้หญิงรวมทั้งแรงงานหญิงด้วย ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อยากให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน และสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

หลังจากนั้น นางสาววิไลวรรณ ได้ยื่นหนังสือให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ ขอให้พิจารณารับหลักการ และบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน เข้าสู่สภาสมัยประชุมต่อไปในวาระต้นๆ ของการประชุม และขอให้พิจารณาร่างกฎหมายภาคประชาชนเป็นผู้เสนอในการพิจารณาเป็นร่างหลัก เพราะกฎหมายประกันสังคมมีเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม ทั้งในแรงงานระบบและนอกระบบซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม และยังกล่าวของคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ตามนโยบายที่หาเสียง และขอให้ประกาศใช้โดยเท่ากันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่ประกาศไว้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องแรงงาน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน