เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหิน ยื่นข้อเท็จจริงผลกระทบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือ T-BAN ได้ยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินของประเทศไทย ถึงนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน

ทั้งนี้ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย T-BAN ในภาคีสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน มีความตระหนักและห่วงใยต่อผลการประชุมของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินที่มีการประชุมไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับประชาชน และหามาตรการในการป้องผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน กลับไม่ปฏิบัติตามตามมติ ครม.12เมษายน 2554 ที่ให้งดการนำเข้าและเลิกใช้แร่ใยหิน ซึ่งเครือข่ายสังคมไทยไร้แร่ใยหิน มีความกังวลว่า แม้มติ ครม.จะล่วงเลยมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่เห็นมาตรการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินแต่อย่างใด ทราบแต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้นำแผนเสนอเข้า ครม.ไปแล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขกลับดึงเวลายื้อผลสรุปของพิษภัยแร่ใยหินที่มีผลกระทบต่อประชาชนจริงทั้งมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ทั้งๆที่ทั่วโลกอย่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ-ILO และ องค์การอนามัยโลก-WHO ได้ประกาศแล้วว่าแร่ใยหินเป็นพิษภัยต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งหากกระทรวงสาธารณสุขจะรอข้อมูลสถิติคนป่วยตายด้วยมะเร็งปอดจากแร่ใยหินเสียก่อน เห็นว่าไม่เป็นการสมควรเพราะต้องยอมรับว่าไทยยังขาดประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค และการเก็บข้อมูล อีกทั้งสุขภาพของคนไทยก็ไม่ได้แข็งแรงหรืออดทนกว่าชาวต่างประเทศที่เขาเลิกใช้แร่ใยหินไปแล้วแต่อย่างใด รวมทั้งยังมีสารทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์แล้วในปัจจุบัน

8573_473267756100039_1322264142_n 1001333_473267639433384_1752381432_n

1002719_473268292766652_592589413_n 1006196_473268042766677_89387941_nโดยเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย T-BAN ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน มีความเห็นและข้อสรุปไปในทางที่จะทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนคนไทย พร้อมทั้งให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากแร่ใยหินได้แล้ว

รายงานจากเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย