เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่ สะอื้น โดนกดราคาเลี้ยง

เมื่อราวต้นเดือนสิงหาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ได้ยื่นข้อเสนอต่อบริษัทเพื่อขอขึ้นราคาการเลี้ยงไก่กับบริษัทแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จากบริษัททำให้เกษตรกรน้ำตาตกใน จากกรณีผู้เลี้ยงไก่ได้รับความเดือดร้อนในการเลี้ยงไก่เพราะรายได้ไม่คุ้มทุนที่เลี้ยงไก่ สาเหตุคือบริษัทขึ้นราคาอาหารโดยไม่บอกให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า และอาหารไก่ไม่มีคุณภาพ เลี้ยงไก่ไม่โตและสายพันธ์ไก่ไม่ได้มาตรฐานทำน้ำหนักไก่ไม่ได้ตามที่กำหนดบริษัทจึงกดราคาให้ถูกลง ทำให้เกษตรกรขาดทุนมีหนีสินเพิ่มขึ้น บางคนถึงกับสิ้นเนื้อสิ้นประดาตัว    ตัวอย่างเช่น ข้าราชการนอกราชการ  ร.อ.  พวง มีจริง  ที่ต้องเสียที่นาซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่พ่อแม่ให้มาต้องถูกสถาบันการเงิน ขายทอดตลาดและยังมีหนี้สินกับบริษัทที่ค้างชำระอีกเดือนละ3, 500บาท เป็นเวลาอีกหนึ่งปี จึงจะหมดหนี้ เล้าไก่ก็ต้องขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้

ร.อ.  พวง มีจริง เป็นผู้พิการจากการรบ ในการรับราชการทหาร ลูกอีก 2 คน ก็กำลังเรียนหนังสือ ยังจะต้องใช้เงินอีกมาก และภรรยาเอง เกิดความเครียดในการเลี้ยงไก่ที่ขาดทุนทำให้สภาพร่างกาย และจิตใจ ทรุดโทรม ต่อมาเสียชีวิตและยังมีกรณีของ ภรรยานายลืม บ้านสี่คลอง ลพบุรี ถึงกับฆ่าตัวตายในเล้าไก่ที่เลี้ยงอยู่โดยการผูกคอตาย

ทองเจือ   เชียวทอง นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน