อ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ จับมือพอช. สร้างชุมชนแรงงาน

ภาพข่าวจากเว็บไซต์

เปิดแนวคิดสร้างชุมชนแรงงาน มีโรงเรียนและศูนย์เลี้ยงเด็ก หวังให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาด พื้นที่นำร่องจะสร้างที่ปราจีน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการโดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มาพูดคุยถึงแนวทางการทำงานของพอช.ให้กับสมาชิกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ได้รับรู้เพื่อร่วมวางรูปแบบในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของชุมชนแรงงาน ซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งถือว่าเป็นงานใหม่ที่พอช.เองก็จำเป็นจะต้องทราบถึงความต้องการ เงื่อนไขต่างๆและรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อจะปรับให้สอดคล้องกับหลักการของพอช.ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของพอช.คือ ให้ชุมชนหรือเครือข่ายเป็นเจ้าของโครงการเอง โดยพอช.เป็นเพียงผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างขบวนการเรียนรู้ วางรูปแบบชุมชนให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและการจัดการกันเองได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนาให้ให้เชื่อมโยงเป็นขบวนการระดับเมือง ก่อนการทำงานจึงต้องมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ เพื่อวางระบบชุมชนให้สอดคล้องกับพื้นที่ด้วย

รศ.ดร. ณรงค์ได้ให้ความเห็นว่า “สหภาพแรงงานต้องผันตัวเองให้มีลักษณะเป็นสหกรณ์เคหะสถานหรือต้องมีกลุ่มออมทรัพย์แล้วร่วมกันในพื้นที่ เพื่อให้มีลักษณะเป็นชุมชนที่ต้องเป็นเจ้าของโครงการส่วนพอช.ก็เปรียบเหมือนผู้ปล่อยสินเชื่อส่วนคนงานก็คือเจ้าของบ้านแต่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และมีวินัยเพราะจะต้องผ่อนส่งให้ครบภายใน15ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของพอช.ทางโครงการฯขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่ร่วมมือกันทำไปในทิศทางเดียวกันอย่าต่างคนต่างทำเบื้องต้นจะขอทดลองทำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีที่ดินรองรับอยู่ 19 ไร่ โดยจะพัฒนาให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กและโรงเรียน เพื่อให้ครอบครัวคนงานสมบูรณ์มากขึ้น เพราะคนงานส่วนใหญ่มักส่งลูกกลับต่างจังหวัด เพราะไม่สะดวกในการเลี้ยงดู สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้บริจาคให้ 110 ไร่ ถ้าทางกลุ่มแรงงานพร้อมก็จะเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะพัฒนาหากประสบผลสำเร็จคุณภาพชีวิตของคนงานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม รายงาน