ศูนย์อ้อมน้อยฯวันแรกล้น คนงานลุยน้ำเท้าเปื่อยขอยาเกลี้ยง

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ใต้สะพานข้ามแยกอ้อมน้อยฯ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  มีผู้ประสบภัยเข้าคิวลงทะเบียนรับความช่วยเหลือและร้องเรียนปัญหาล้นหลาม  คนงานร้องขอยาทาแก้คัน แก้น้ำกัดเท้าหลังลุยน้ำเน่าย่านอุตสาหกรรมอ้อมน้อยฯไปทำงานนานร่วมเดือน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.กระทุมแบน จ. สมุทรสาคร ได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ซึ่งสนับสนุนโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแรงงาน  ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และประชาชนชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน ภายใต้สถานการณ์ที่น้ำยังคงท่วมอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารที่ใช้ยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่จะขาดรายได้ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะเดินทางไปทำงาน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อทำงานบรรเทาความเดือดร้อน บรรเทาทุกข์ ลดปัญหาผ่อนคลายความเครียดและช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึง เข้าใจ กระจายให้ได้มากที่สุด

วันนี้(25 พ.ย. 54) เมื่อ เวลา16.30 น. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้เปิดให้ลงทะเบียนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในวันแรกมี คนงานจำนวน 69 คน ทยอยกันเข้ามาลงทะเบียน เพื่อรับยาแก้ปวดลดไข้ของเด็กบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง ส่วนใหญ่คนงานจะขอรับยาแก้คันเป็นจำนวนมาก เพราะประสบกับปัญหาของน้ำที่เน่าเสีย ทำให้น้ำกัดเท้าและมีผื่นคัน ทำให้ยาแก้คันที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

จากการสอบถามข้อมูลของคนงานเบื้องต้น จะพบว่ามีความต้องการยาแก้คันและสิ่งของเพื่อใช้ยังชีพเป็นอันดับแรกๆ เพราะคนงานต้องเดินทางลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ถ้าไม่ไปก็กลัวว่านายจ้างจะเลิกจ้างคนงาน ความหวั่นวิตกกังวลของคนงานแสดงอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาที่มาลงทะเบียน ความเป็นอยู่อยู่อย่างยากลำบาก การเดินทางต้องพึ่งเรือจ้างโดยสารมาจากซอยบ้านหรือห้องเช่า เพื่อมาต่อโดยการโบกรถบ้าง นั่งรถที่ทางเทศบาลจัดให้บ้าง

                อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน รายงาน