คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ สานฝันแรงงาน ปันใจให้น้อง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เครือข่ายต้นแบบโรงงานสีขาว ลดละ เลิกเหล้า จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมภายใต้แผนงานลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดกิจกรรมแรงงานไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน ชื่อว่า สานฝันแรงงาน ปันใจให้น้อง ( พัฒนาโรงเรียน ) ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน ( แสงสว่างวิทยา )ตำบลศรีกระอาง    อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก

แพท1นายชาญเพชร กุสุโมทย์ ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น โดยการเทคอนกรีตจำนวน  20  ตารางวา เพื่อให้เด็กๆได้เล่น ได้มีสวนหย่อมที่สวยและน่าอยู่ ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทรุดโทรมจากอายุของอาคารเรียน พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีสนามกีฬา ล้างห้องน้ำ ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม

ด้านนายรัตนชัย วิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดิน กล่าวว่ามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พี่ น้อง แรงงานเห็นคDSC03645.1วามสำคัญของการศึกษา  ทั้งที่เป็นแรงงานก็ยังให้ความร่วมแรงร่วมใจมาพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดเทอม โรงเรียนจะได้สะอาด เป็นระเบียบ จะรอแต่งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวก็ไม่ไหว  คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน  ซึ่งครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้องแรงงานที่มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนทำให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนโดยตรง อีกส่วนหนึ่งคือผู้ปกครองจะได้ตะหนักถึงอนาคตของเด็ก ในอนาคตเด็กต้องออกไปสู่สังคมภายนอก  และจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

การทำกิจกรรมในครั้งนอกจากจะได้พัฒนาโรงเรียนแล้ว ยังทำให้พี่น้องแรงงานเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มแรงงานและชุมชน   ซึ่งแรงงานไม่เพียงแต่เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของแรงงานอย่างเดียว  แต่พอมีเวลาว่างก็รวมกลุ่มไปพัฒนาชุมชนอีกด้วย  ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน  130   กว่าคน และยังมอบเงินทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอีกจำนวนเงิน  33,590   บาท

DSC03683 21 DSCF3530

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่   รายงาน