ศูนย์น้ำท่วมอยุธยาจัดหลักสูตรเข้มหวังเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

นายชาญศิลป์  ทรัพย์โนนหวาย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านสิทธิแรงงานพื้นที่อยุธยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสิทธิแรงงานในเรื่องการเขียนคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน(คร.๗).ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ณ.โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เพลส อยุธยา วันที่ 3-4 พฤษภาคม 55 หลังจากได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ มีลูกจ้างมาร้องทุกข์เรื่องถูกนายจ้างละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมากและหลังจากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำของทางรัฐบาลมีนายจ้างฉวยโอกาสนำสวัสดิการมารวมเป็นค่าจ้างซึ่งทำไห้ลูกจ้างนั้นเสียสิทธิในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและมีลูกจ้างมาร้องทุกข์ที่ศูนย์มากขึ้นทุกวัน จึงเล็งเห็นว่า อาสาสมัคแรงงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายแรงงานเพื่อจะได้ให้คำปรึกษาลูกจ้างได้อย่างถูกต้องได้เสนอโครงการผ่านคระกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อที่จะจัดอบรมในครั้งนี้

นายตุลา ปัจฉิมเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมมองเห็นการอบรมอาสาสมัคแรงงานครั้งนี้ต้อง เน้นการสอบข้อเท็จจริง จากลูกจ้างที่เดือดร้อนจริง และต้องนำไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ถูกต้องเพื่อจะได้รักษาสิทธิของลูกจ้างที่ถูกนายจ้างละเมิดได้จริง

นายสุนทร จิตรอ่อน  เจ้าหน้าที่อาสาสมัคแรงานศูนย์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การอบรมในข้อกฎหมายแบบในครั้งนี้ ควรจะจัดให้กับคณะกรรมการสหภาพแรงงานเพราะในปัจจุบันคณะกรรมการสหภาพแรงงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย แรงงานและการเขียนคำร้องต่างๆนั้นไม่ได้รับการอบรมอย่างจริงจัง 

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานอยุธยา รายงาน