อบรมสื่อสหภาคตะวันออกคึก หวังสร้างสื่อ

DSCN9248

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จับมือมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดอบรมการสื่อสารหลักการเขียนข่าว และตัดต่อวิดีโอ หวังสื่อสารปัญหา และการทำงานของสหภาพแรงงานสู่สังคม และทำความเข้าใจกับสมาชิก

21-22 ธ.ค.56 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ได้จัดอบรมการเขียนข่าว และการผลิตสื่อสื่อวิดีโอสำหรับนักสหภาพแรงงาน ที่กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวว่า ด้วยสภาพปัญหาของแรงงานในกลุ่มที่ประสบปัญหาจำนวนมาก จากการพิพาทแรงงานเนื่องจากการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอปรับสภาพการจ้างใหม่ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งในช่วงนี้ทุกปีทางสหภาพแรงงานในกลุ่มจะมีการยื่นข้อเรียกร้องทุกปี

การอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสหภาพฯกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท โดยหวังว่า การเข้าร่วมครั้งนี้จะสร้างผลประโยชน์ในการสื่อสารของขบวนการแรงงาน เนื่องจากการสื่อสารมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจกับสมาชิก และสังคมด้วย เพราะสังคมยังไม่เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน การชุมนุม การยื่นข้อเรียกร้อง รวมถึงบทบาทการทำงานของสหภาพแรงงานต่อสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารตามช่องทางต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อขบวนการทำงานสหภาพด้วยเช่นกัน

DSCN9275DSCN9237DSCN9289DSCN9240

นายสุพจน์ ทับมงคล สหภาพแรงงานไมเออร์ประเทศไทย กล่าวว่า การที่มาอบรมครั้งนี้คิดว่าจะได้วิธีการสื่อสาร การผลิตสื่อ คลาดหวังว่าในการมาร่วมอบรมด้วยว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอนกันเองในสหภาพแรงงาน เพราะต้องการจัดทำสื่อในสหภาพแรงงานให้ได้

ความจริงแล้วไม่เคยได้รับการอบรมด้านสื่อสารแบบนี้เลย ซึ่งเป็นประโยชน์กับสหภาพแรงงานมาก และจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปผลิตสื่อใช้ในการประชุมประจำปีที่จะมาถึงด้วย

“จริงแล้วชอบเรื่องการผลิตสื่อแบบนี้ทั้งการเขียน และการตัดต่อวิดีโอช่วยให้สมารถทำงานสื่อสารได้ง่ายขึ้น ต้องการสื่อสารให้สมาชิกรับรู้ว่ากรรมการสหภาพแรงงานทำอะไรบ้าง และต้องการให้เข้าใจการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ การสื่อสารต่อสังคมนั้นยังไม่ค่อยได้สื่อสาร วันนี้ได้เรียนรู้การสื่อสารอย่างไรให้มีคุณภาพอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมได้ด้วย” นายสุพจน์ กล่าว

การอบรมครั้งนี้ ได้มีการอบรมหลักการเขียนข่าว และการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น โดยมีการอบรมหลักการสื่อสารข่าวสารสหภาพแรงงาน การทำงานกับสังคม สภาพปัญหาต่างๆ รวมถึงวิธีการสื่อสารประเด็นแรงงานอย่างไรให้น่าสนใจ พร้อมทั้งต้องเข้าใจด้วยว่าการสื่อสารนั้นมีความเสี่ยง มีทั้งคุณ และโทษ จำเป็นต้องสื่อสารอย่างเข้าใจ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องของข้อเท็จจริง และปกป้องแหล่งข่าวหากมีความอ่อนไหว ซึ่งอาจมีผลกระทบด้วย จากนั้นก็ได้มีการลงโปร์แกรมตัดต่อวิดีโอ เพื่อการผลิตสื่อวิดีโอบอกเล่าเรื่องราว ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ในโซเซียลมิเดีย เช่นยูทูป เว็ปไซต์ เฟสบุ๊คฯลฯ

นักสื่อสารแรงงานกลุมภาคตะวันออก รายงาน