อนาถคนงานป่วยฉุกเฉิน ประกันสังคมใช้ไม่ได้ นายจ้างจ่ายต้องคืน

สปส.ภาพจากมติชน

เมื่อวันที 5 พ.ค. 56 คณะกรรมการสหภาพแรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อวินจัดประชุมหารือเพื่อสรุปประเด็นที่จะพูดคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทในวันจันทร์ ที่ 6 พ.ค. 56 ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่จะพูดคุยกับทางบริษัทก็คือกรณีที่สมาชิกสหภาพแรงงานฯได้เป็นลมหมดสติบริเวณไลน์การผลิตเพราะมีโรคประจำตัว ซึ่งทางบริษัทจึงนำตัวมาที่ห้องปฐมพยาบาลแต่ พยาบาลที่ประจำการห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไม่ครบจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่ทำงานที่สุด ซึ่งไม่ได้เป็นโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมที่ผู้ป่วยเหลือใช้สิทธิ เพราะผู้ป่วยมีอาการหนักมาก  ปรากฏว่า ทางโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ทำการรักษาจนผู้ป่วยปลอดภัยโดยมีค่ารักษาทั้งหมดเป็นเงินถึงสามหมื่นบาท และทางบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้กับคนงานไปก่อน ต่อมาทางบริษัทได้เรียกคนงานผู้ป่วยไปพบ เพื่อให้เซ็นต์ชื่อยินยอมให้บริษัทหักเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้คนละ8,000บาท

P4050608

เมื่อกรรมการฝ่ายคุ้มครองแรงงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียนจากสหภาพแห่งนี้ จึงได้ประสานไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื่อขอคำชี้แนะ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่า กรณีนี้ผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉิน จึงสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินของประกันสังคมได้ หากสำรองจ่ายไปก่อนก็สามารถไปเบิกคืนได้ในส่วนค่ารักษาที่คิดว่าเกินจริงก็สามารถไปร้องทุกข์สำนักงานเพื่อผู้บริโภค(สคบ.)เพื่อขอตรวจสอบเรื่องการรักษาพยาบาลได้ต่อไป

ส่วนทางประธานสหภาพแรงงานได้ชี้แจงว่า “ทางสหภาพฯก็พยายามติดตามจนมาทราบว่า ผู้ป่วยได้เซ็นต์ยินยอมให้บริษัทหักเงินไปแล้วเดือนละหนึ่งพันบาท แต่อย่างไรก็ดีทางสหภาพฯจะนำกรณีนี้ไปพูดคุยกับทางบริษัทอีกครั้งเพราะเห็นว่าโดยหลักการผู้ประกันตนไม่ควรต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และประกันสังคมควรต้องรับผิดชอบ ให้สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล เนื่องจากบางครั้งคนงานอาจต้องย้ายงาน หรือกลับไปต่างจังหวัดแล้วป่วยได้”

มงคล  ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน