อธิบดีกรมสวัสดิฯคนใหม่ประกาศเดินหน้า 300 บาททั่วประเทศ

วันที่ 5 พย.2555 ที่ผ่านมา นายมนัส โกศล องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีคนใหม่หลังจากที่ทางองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สนับสนุนการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ที่เหลืออีก 70 จังหวัดในวันที่ 1 มกราคม 2556

นายมนัส โกศล กล่าวว่า การมาพบท่านอธิบดีในครั้งนี้ เป็นการมาแสดงความยินดีที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่และฝากให้ท่านอธิบดี สนับสนุนนโยบายรัฐบาลรัฐบาลในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทันที่ในวันที่ 1 มกราคม 2556 นี้ เพื่อให้พี่น้องแรงงานไทยมีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นแรงงานจะไม่กระจุกตัว ตามเมืองอุตสาหกรรมต่างๆ  เป็นการกระจายรายได้แก่คนงานทั่วประเทศ

นายประกร อมรชีวิน อธิบดีกล่าวต่อผู้นำแรงงานว่า 300 บาท ต้องเดินหน้าแน่นอน ส่วนการติดขัดทางปฏิบัติในส่วนของผู้ประกอบการนั้น ถ้าส่วนไหนติดขัด มีปัญหา มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้าง ให้แจ้งมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทันที ทางกรมก็ยินดีรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อเข้าช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ส่วนวันนี้ (5พ.ย.55)

ที่ทางสภาอุตสาหกรรมและสมาคมนายจ้าง ที่มายื่นหนังสื่อต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้น คิดว่าทางรัฐบาลคงไม่เลื่อนการปรับค่าแรง 300 บาทแน่นอน แต่คิดว่าทางรัฐบาลจะช่วยเหลือผู้ประกอบการทางการลดภาษี หรือเรื่องอื่นๆที่ทางผู้ประกอบการเดือดร้อนในการปรับค่าแรงในครั้งนี้ก็ไห้แจ้งมา

นักสื่อสารแรงงาน  รายงาน