อดีตผู้นำแรงงานออสเตรเลีย สนใจแลกเปลี่ยนการจ้างงานยานยนต์ในไทย

 

จากคำบอกเล่าในด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ได้ถูกกล่าวถึงไปในหลายประเทศ  จนทำให้เป็นที่จับตามองและติดตามข่าวสารข้อมูลว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงติดอันดับในเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2555  ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM)  และผู้แทนองค์กรสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAW) ได้มีโอกาสในการต้อนรับ ผู้แทน รัฐสภาร่างกฎหมายออสเตรเลีย 2 ท่าน Mr.Gerry Kandelaars สมาชิกสภานิติบัญญัติ รัฐออสเตรเลียใต้มีความรู้เรื่องสหภาพแรงงาน 40 ปีและเคยเป็นเลขาธิการสหภาพแรงงานมา 14 ปี และ Mr.Alan Sibbons สมาชิกสภาเขตรัฐออสเตรเลียใต้ อดีตผู้นำแรงงานฯเคยทำงานที่บริษัทรถยนต์มิตชูบิชิมอเตอร์ในออสเตรเลีย 16 ปีและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 4 สมัย ในช่วงนั้นบริษัทมิตชูบิชิยกเลิกการผลิต

โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกัน ซึ่งให้ข้อมูลด้านการจ้างงานและค่าแรงขั้นต่ำของประเทศออสเตรเลียว่า ผู้ใช้แรงงานมีค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ 15-16 เหรียญ (1 เหรียญ = 30 บาทไทย ) ทำงานสัปดาห์ละ 38 ชั่วโมง จึงอยากทราบถึงความแตกต่างกับประเทศไทยมากต่อการจ้างงาน และสวัสดิการด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างและภาครัฐให้การดูแลแรงงานอย่างไร? ในฐานะประเทศที่ติดอันดับของประเทศที่น่าลงทุน ซึ่งโโยสรุป แรงงานไทยเป็นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือที่ดี  มีความใส่ใจในการผลิตชิ้นงานเพื่อให้ได้คุณภาพ มีการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท และ การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างของสหภาพแรงงานของออสเตรเลียก็ไม่แตกต่างกับโครงสร้างสหภาพแรงงานของประเทศไทยมากนัก เพียงแต่สภาแรงงานของออสเตรเลียน้อยกว่าประเทศไทย และได้หารือถึงแนวทางร่วมมือทำงานกับสหภาพแรงงานออสเตรเลียใน เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ ฯลฯ

กชกร ขยันกิจ และธีระวุฒิ เบญมาตย์ ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน