องค์กรแรงงานระดับสหพันธ์ สภาจับมือรวมองค์กรหวังสร้่างความเข้มแข็ง

Untitled-1

4   องค์กรใหญ่จับมือกันเปิดตัว “สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม”    คาดเป็นกระบอกเสียงในขบวนการแรงงานโลก เพื่อปกป้องสิทธิ และสภาพการจ้าง ที่ดี งานที่มั่นคง

เมื่อวันอาทิตย์ที่  6  ตุลาคม   2556  สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งประเทศเบลเยี่ยม ( ABVV )  ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงงานอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  ( TEAM ) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย ( TWFT ) สหพันธ์แรงงานกิจการเคมีภัณฑ์พลังงานเหมืองแร่และงานทั่วไปแห่งประเทศไทย ( ICEM-THAI ) สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ( ALCT ) จัดการประชุมสมัชชาคนงานโลหะในประเทศไทย และ การเปิดตัว สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.ร.อ.ท. ) ณ   ห้องประชุมบอลรูม    โรงแรมบางกอกพาเลซ   ประตูน้ำ   กรุงเทพมหานคร     มีผู้เข้าร่วมราว   200   คน

นายชาลี    ลอยสูง    ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงงานอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  ( TEAM) และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวเปิดงานสมัชชาในครั้งนี้ “การร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากว่า 10   ปี   แต่เพิ่งจะมีการทำงานอย่างเข้มข้นเมื่อประมาณ 2- 3 ปีที่ผ่านมา   ดังนั้นการควบรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น   โดยการใช้สัญญาลักษณ์รูปหน้าคน ที่ไม่แยกชายหญิงและเชื้อชาติ หลังจากที่กลับมาจากการประชุมที่เจนีวาก็ได้มาประชุมหารือกับสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงงานอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์ฯ   สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  สหพันธ์แรงงานกิจการเคมีภัณฑ์พลังงาน ฯ  และมีการหารือกับหลายองค์กรรวมถึงสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  เพื่อกำหนดวิธีการรวมตัวกัน   จากนี้ไปเราจะมีองค์กรระดับประเทศและทำงานระดับสากลมากขึ้น ในนาม CLIT โดยจะทำงานให้สอดคล้องกับองค์กรแม่ที่ต่างประเทศ   เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการเหมาค่าแรง   การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการย้ายฐานการผลิต    เป้าหมายในอนาคตคือ จะดำเนินกาเรื่องการย้ายแรงงาน   การผลักดันให้พี่น้องทั่วภูมิภาคต้องมีค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน สิ่งที่คาดหวังคือให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น”

Untitled-2Untitled-4

นายอรุณา   ซาลาม ผู้แทนสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งประเทศเบลเยี่ยม ( ABVV )  กล่าวว่า 15  ปี  ตั้งแต่ได้รู้จัก  TEAM  การรวมตัวกันของ  3  องค์กร และยังมีกลุ่มยานยนต์เข้าร่วมด้วย การต่อสู้ของพี่น้องในวันนี้ก็ไม่ต่างจากการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานเมื่อ  100  ปี หรือ  150  ปี   แววตาอันเร่าร้อนของทุกคน  ที่ต้องร่วมกันต่อสู้และรวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน    เมื่อ  15  ปี ที่แล้วก็ได้สร้างผู้นำในส่วนของ  TEAM      จึงอยากให้กำลังผู้นำแรงงานให้ทำต่อไป   พวกท่านเท่านั้นที่จะปกป้องคนงานในโรงงานได้  ท่านเท่านั้นจะรู้ปัญหาในการทำงาน   ความปลอดภัยในการทำงาน      ทุกวันนี้มีคนรวยมากขึ้น    ดังนั้นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือ สหภาพแรงงาน  โลกกำลังเปลี่ยนไป   การจ้างงานที่เปลี่ยนไป   มีการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงงานมากขึ้น   ผลกระทบไม่ได้มีแต่คนงานเท่านั้น  แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   เพราะคนงานเหมาค่าแรงไม่สามารถซื้อบ้านได้   พวกเราต้องร่วมกันปกป้องไม่ให้ประเทศไทยไม่ให้เป็นทาสการจ้างงานแบบเหมาค่าแรง     พวกเราต้องช่วยกันจัดตั้งสหภาพและผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา  ILO  87 , 98   รู้เสียใจที่ประเทศไทยร่วมก่อตั้งอนุสัญญา  ILO  รวมถึงการร่างสนธิสัญญาต่างๆ  ปัจจุบันอนุสัญญา  ILO  มีกว่า  183  ฉบับ   แต่ประเทศไทยยังไม่รับรองอนุสัญญา  ILO  87 , 98     ดังนั้นเราต้องช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลรับรอง   ร่วมถึงภูมิภาคใกล้เคียงด้วย

รู้สึกดีใจที่วันนี้เรามีการร่วมตัวกัน  เนื่องจากมีการหารือกันมานานมาก   ซึ่งวันนี้รู้สึกว่าเราได้ทำเป็นรูปธรรมมากขึ้น   ทุกวันนี้นายทุนสามารถย้ายทุนได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว  ก็สามารถย้ายทุนได้   ฉะนั้นพี่น้องผู้ใช้แรงงานต้องรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหภาพแรงงานรวมตัวกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและรวมตัวกันในสหพันธ์เดียวกัน   เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองกับนายทุนมากขึ้น   วันนี้สหภาพแรงงานไทยเรยอนถูกนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนและมีการนัดหยุดงาน   แต่สหภาพแรงงานในเครือยังไม่สามารถรวมตัวกันได้  ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ในการใช้อำนาจการรวมตัวเพื่อต่อรอง     วันนี้เรายังไม่มีพรรคการเมืองเพื่อผู้ใช้แรงงาน   ดังนั้นเรื่องของค่าจ้าง   การกำหนดเรื่องของสวัสดิการของคนงานจึงไม่สามารถทำได้   ดังนั้นในอนาคตเราต้องมีพรรคการเมืองเป็นของคนงานเพื่อช่วยปลดปล่อยคนงานจากนายทุน  นายเซีย  จำปาทอง     ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย

อนึ่งสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.ร.อ.ท. )  ตั้งอยู่ที่  1/466    หมู่  2  ซอยบางแสน 2   ถนนสุขุมวิท  ตำบลท้ายบ้าน    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   10280   โทร. 02 – 709 – 1792    โทรสาร  02 – 707 – 8072   E- mail:ciltthai@gmail.com

                                                                                                นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน