หวั่นข้ามชาติทะลัก..หลังปรับค่าแรง 300 บาท

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

มนัส โกศล แจงผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท 7 จังหวัดนำร่อง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ โดยมีหลายภาคส่วนออกมาให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปกับผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งสภาองค์การลูกจ้างฯ เห็นว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านมายังต่ำและมีหลายระดับ การที่รัฐบาลประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วันนั้น เป็นผลดีต่อลูกจ้าง เพราะที่ผ่านมาลูกจ้างมีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่าอยู่แล้ว ที่อยู่ได้ก็เพราะมีการทำงานล่วงเวลา

“ขณะเดียวกันสภาพการจ้างในบริษัทฯ มีการจ้างงานหลากหลายโดยใช้บริษัทซับคอนแทคเข้ามารองรับ ลูกจ้างไม่มีความมั่นคงในการทำงาน เมื่อหมดสัญญาก็ออกแล้วมาสมัครงานใหม่ ทำให้เป็นแค่พนักงานสัญญาจ้างวนเวียนอยู่เช่นนี้ ซึ้งเห็นได้จากกรณีน้ำท่วม เมื่อผ่านวิกฤตไปแล้วลูกจ้างไม่กลับเข้ามา ทำให้ขาดแคลนแรงงาน” นายมนัสกล่าว

นายมนัสกล่าวว่า ดังนั้นสภาองค์การลูกจ้างฯ จึงขอเสนอให้นายจ้างรับลูกจ้างโดยตรง และ กรณีที่มีผลกระทบต่อ SME เสนอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในระยะแรกเพราะประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตที่น่าลงทุนและลูกจ้างประเทศเพื่อนบ้านจะอพยพเข้ามาเนื่องจากค่าแรงเพิ่มขึ้น
มงคล วรรณสุทธิ์ นักสื่อสารแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน รายงาน