ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน

สิ่งที่หวัง

ฉันมิใช่   คนดี   ที่ประเสริฐ

ฉันมิได้  เลอเลิศกว่าใคร ในใต้หล้า

แค่คนป่วย ป่วยจากการทำงาน นี่นา

ปรารถนา มอบข้อคิด มิตรทุกคน

ฉันมิได้หวัง  จะฝันหวาน ปานน้ำผึ้ง

ฉันมิได้หวังให้ซึ้ง   ถึงไหนไหน

ฉันก็หวังเพียงแค่ให้จัดตั้ง “สถาบันความปลอดภัย

เพื่อจะได้ปกป้อง พี่น้องคนงาน

สมบุญ  สีคำดอกแค 4ตุลาคม 2553

ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ภยใน 7 วัน

เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. …. โดยที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายภายใน 7 วัน โดยได้แต่งตั้งไปแล้ว 29 คน จำนวน 24 คน เป็นตัวแทนจาก ส.ว. ส่วนอีก 5 คนเป็นโคต้ารัฐบาล ซึ่งมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) นายนคร มาฉิม ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร  นายอาทิตย์ อิสโม ผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน  นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ดร.ชัยยุทธ เชาวลิตนิธิกุล กรรมาธิการการแรงงานฯ และ นายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี กรรมาธิการการแรงงานฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะต้องพิจารณากฏหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 นี้ เพื่อนำเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีมติรับรองอีกครั้ง ทั้งนี้ ส่วนของขบวนการแรงงานก็คงต้องจับตา และช่วยกันลุ้นว่า  สมาชิกวุฒิสภาจะมีความเห็นอย่างไรบ้างกับหมวด 6/1 ซึ้งกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ ทางขบวนการแรงงานคงติดตามกันอย่างใกล้ชิด041010 รายงานการพิจารณาร่าง041010เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง(ข้อมูลย้อนหลัง) https://voicelabour.org/?p=452

รายงานโดยสมบุญ สีคำดอกแค