ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

สิ่งที่หวัง

ฉันมิใช่   คนดี   ที่ประเสริฐ

ฉันมิได้  เลอเลิศกว่าใคร ในใต้หล้า

แค่คนป่วย ป่วยจากการทำงาน นี่นา

ปรารถนา มอบข้อคิด มิตรทุกคน

ฉันมิได้หวัง  จะฝันหวาน ปานน้ำผึ้ง

ฉันมิได้หวังให้ซึ้ง   ถึงไหนไหน

ฉันก็หวังเพียงแค่ให้จัดตั้ง “สถาบันความปลอดภัย

เพื่อจะได้ปกป้อง พี่น้องคนงาน

สมบุญ  สีคำดอกแค 4ตุลาคม 2553

ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ภยใน 7 วัน

เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. …. โดยที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายภายใน 7 วัน โดยได้แต่งตั้งไปแล้ว 29 คน จำนวน 24 คน เป็นตัวแทนจาก ส.ว. ส่วนอีก 5 คนเป็นโคต้ารัฐบาล ซึ่งมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) นายนคร มาฉิม ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร  นายอาทิตย์ อิสโม ผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน  นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ดร.ชัยยุทธ เชาวลิตนิธิกุล กรรมาธิการการแรงงานฯ และ นายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี กรรมาธิการการแรงงานฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะต้องพิจารณากฏหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 นี้ เพื่อนำเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีมติรับรองอีกครั้ง ทั้งนี้ ส่วนของขบวนการแรงงานก็คงต้องจับตา และช่วยกันลุ้นว่า  สมาชิกวุฒิสภาจะมีความเห็นอย่างไรบ้างกับหมวด 6/1 ซึ้งกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ ทางขบวนการแรงงานคงติดตามกันอย่างใกล้ชิด041010 รายงานการพิจารณาร่าง041010เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง(ข้อมูลย้อนหลัง) https://voicelabour.org/?p=452

รายงานโดยสมบุญ สีคำดอกแค