สื่อ สสส.สนใจนักสื่อสารแรงงาน บุกทำสกุ๊ปเผยแพร่

(8 พฤษภาคม 2557) ที่สำนักงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม ทีมงานรายการปฏิบัติการข่าวดี ทางช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำบันทึกรายการ ชื่อว่าโครงการเล่าเรื่อง ตอน Voicelabor “นักสื่อสารแรงงาน” ซึ่งรายการปฏิบัติการดี จะติดตามการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวนวนครเคเบิลทีวีเพื่อทำสกู๊ปข่าว ซึ่งได้ได้รับมอบหมายให้ทำสกู๊ปข่าวเรื่องราวของนักสื่อสารแรงงาน อย่างรอบด้าน ทั้งปัญหา ที่มา รวมถึงการทำงาน ภารกิจ แรงบันดาลใจ และที่สำคัญประโยชน์ของการมีนักสื่อสารแรงงาน เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ ให้กับแรงงาน และคนอื่นๆ

การบันทึกรายการครั้งนี้ ปฏิบัติการข่าวดีได้ติดตามผู้สื่อข่าวนวนครเคเบิลทีวีในการทำงานของนักสื่อสารแรงงานโดยเริ่มจากการสังเกตุการณ์ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมงานการไปทำข่าว ที่ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จะลงไปทำกิจกรรม แรงงานไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน ( พัฒนาโรงเรียน )ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน ( แสงสว่างวิทยา ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีกระอางค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

DSC03598 DSC03587 DSC03617

หลังจากนั้นได้สัมภาษณ์นางสาวสุมาลี ลายลวด ผู้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโครงการสร้างนักสื่อสารถึงความเป็นมาของโครงการฝึกนักสื่อสารแรงงาน ปัญหาอุปสรรค และความสำเร็จที่เกิดขึ้น และได้สัมภาษณ์ความรู้สึกการเป็นนักสื่อสารแรงงานของนักสื่อสารทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการทำสกุ๊ปข่าวต่อไป

DSC03631 DSC03625 DSC03628

ด้านนายพิษณุ วงศาโรจน์ ผู้ออกแบบสร้างส รรค์รายการ (creative) รายการปฏิบัติการดี กล่าวว่า โดยปกติรายการจะติดตามการทำงานซึ่งอยู่ในกรอบแนวนโยบายของ สสส.ที่ขับเคลื่อนอยู่ เช่น เรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่ม เช่นเดียวกับโครงการที่ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยทำเมื่อ 3 ปีที่แล้วในการสร้างนักสื่อสารแรงงาน และได้ดูเว็บไซต์ Voicelabor.org ดูแล้วน่าสนใจ จึงเป็นสาเหตุที่เลือกทำข่าวของนักสื่อสารแรงงานก็เพราะเกิดแรงบันดาลใจจากการได้ทราบว่ามีแรงงานกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมา ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นนักสื่อสาร จนสามารถผลิตสื่อ เขียนข่าวหรือผลิตข่าวด้วยตนเอง นำเสนอเรื่องราวของตนเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนเรื่องราวของแรงงานในแง่มุมต่างๆ ด้วยตัวแรงงานเองทั้งที่ยังทำงานในโรงงานอยู่แต่สามารถเขียนข่าว นำเสนอข่าว สะท้อนปัญหาเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ออกสู่สังคม บางครั้งได้ส่งประเด็นข่าวไปให้สื่อกระแสหลักเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ก็เลยประสานไปทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ฯ โดยส่วนตัวมองว่าสื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารในเรื่องของตนเองที่นักสื่อสารแรงงานกำลังทำอยู่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงสนใจทำประเด็นของนักสื่อสารแรงงาน ซึ่งรายการปฏิบัติการข่าวดี จะติดตามการทำงานของนักข่าวของ นวนครเคเบิลทีวี ที่ออกไปค้นหาเรื่องราวแล้วนำกลับมาเสนอเป็นสกู๊ปข่าวดีดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในท้องถิ่นของตนเอง

ติดตามชมรายการปฏิบัติการข่าวดีทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.30 – 22.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน