สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ จัดประชุมสัญจร..ตะลอนลงพื้นที่ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการได้มีการจัดการประชุมวาระสัญจรและลงพื้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีมติร่วมกันจากการประชุมประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการประชุมวาระสัญจรในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการเปิดบ้านต้อนรับทีมสื่อเป็นที่แรก     
 
ในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์ข่าวสมุทรปราการ และบรรณาธิการกลางของศูนย์ต่าง ๆ  เพื่อทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของศูนย์สมุทรปราการ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการทำงานทีผ่านมาของนักสื่อสารแรงงานในทุก ๆ ศูนย์  โดยทางบรรณาธิการกลางได้เปิดโอกาสให้ทีมสื่อได้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละศูนย์เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับศูนย์อื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน จากนั้นเมื่อรับทราบปัญหาแล้วก็มีการระดมความคิดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ร่วมกันเพื่อให้ทีมข่าวแต่ละศูนย์ได้นำไปปรับใช้และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของทีมข่าวอีกด้วย และท้ายสุดของการประชุมวาระสัญจรในครั้งนี้  ทางบรรณาธิการศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการได้กล่าวขอบคุณทางประธานและคณะกรรมการของสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย  ที่ให้การต้อนรับและดูแลทีมสื่อรวมถึงบรรณาธิการกลางเป็นอย่างดี
 
สุรางค์   สันป่าแก้ว   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปรการ รายงาน