สึนามิถล่มญี่ปุ่น ชัดบ.ที ไอ ดี ไทย ใช้ ม.75 ใจปั๊มจ่าย 80 %

จากเหตุการณ์สึนามิเข้าถล่มชายฝังของประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์หลายบริษัทในประเทศไทยมีผลกระทบ   ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักลงขณะที่การตลาดมีความต้องการสูง   เช่นเดียวกัน บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล  ได เมคกิ้ง  จำกัด  ที่เป็นอีกบริษัทหนึ่งในเครือของ อี ซู ซุ  ที่เจอปัญหานี้    และ ก่อนที่จะถึงวันหยุดเทศการณ์วันสงกรานต์ประจำปี 2554
 
ประธานกรรมการของบริษัท ทีไอดี  คุณ ซู ซู กิ  ได้เปิดแถลงการณ์ให้พนักงานรับทราบเรื่องราว ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ประกาศให้หยุดการทำงานกะเป็นการชั่วคราว และรอดูสถานการณ์บริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  2554  เป็นต้นไป  พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนในอัตราร้อยละ 80 ของค่าจ้างในแต่ละคน เฉพาะวันทำงานที่หยุดไปเท่านั้น   ทั้งนี้พนักงานก็รับรู้สถานการณ์ และให้ความมือเป็นอย่างดี ด้วยความเห็นใจผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยมีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากคนงาน และมอบให้กับทางสถานทูตญี่ปุ่นแล้ว
 
ทั้งนี้ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (แก้ไขฉบับที่ 2) ได้แก้ไขในเรื่องของการจ่ายเงินให้ลูกจ้างกรณีที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว โดยจากเดิมที่นายจ้างต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และการแจ้งการหยุดกิจการดังกล่าว จะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ซึ่งเดิมไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวันเอาไว้
 
พรหมกฤต   จันดี   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน