สินค้าแพง ! ความหวังขึ้นค่าแรง 300 บาท

โดยสวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี

วันนี้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ดูเหมือนจะเป็นความหวังของคนงาน รัฐบาลใหม่ (พรรคเพื่อไทย) ที่ประกาศเป็นนโยบายว่า ทำได้ทันทีที่เป็นรัฐบาล   เช่นเดียวกับ ชีวิตของแรงงานหญิงคนหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมสระบุรี ที่แอบหวังอยู่ลึกๆว่า การขึ้นค่าจ้าง 300 บาท พอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้เธอได้ ภายใต้ความหวังถ้ารัฐบาลควบคุมสินค้าถูกลงได้  เพราะทุกวันนี้ก็แบกรับภาระครอบครัวคนเดียวต้องเลี้ยงดู บุตร 2 คน ซึ่งเธอได้แยกทางกับสามีตั้งแต่คลอดบุตรคนที่สอง ปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายก็ซักหน้าแทบไม่ถึงหลังอยู่แล้ว

นางสำเนียง  ศรีอวบ อายุ 54 ปี เกิดที่จังหวัดสระบุรี อยู่บ้านเลขที่ 44 /1 หมู่ 4 ต.สวนดอก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี แต่งงานมีบุตร 2 คน คนโตอายุ 17 ปี  คนเล็กอายุ  16  ปี  ปัจจุบันนางสำเนียง ศรีอวบ ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในสระบุรี ใช้ชีวิตอยู่ในรอบรั้วโรงงานเป็นเวลา 15 ปี  ได้รับค่าจ้างวันละ 270 บาท ถึงจะได้มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในเขตสระบุรีก็ไม่ใช่ว่าค่าใช้จ่ายไม่มาก ซึ่งถ้ามองในความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับภาระคนเดียวก็ถือว่าหนักมาก อีกอย่างที่หนักไปมากกว่านั้น เธอแยกทางกับสามีเมื่อคลอดบุตรคนที่ 2 จำเป็นต้องแบกรับภาระครอบครัวคนเดียว ส่งลูกเรียนโรงเรียนวัดสวนดอกทั้ง 2 คน จะส่งลูกไปเรียนในตัวอำเภอก็ไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงเกิน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นประจำ  ค่าน้ำประมาณ 200 บาทต่อเดือน ,ค่าไฟเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ 500 บาทต่อเดือน , ค่าอาหารแต่ละวันประมาณ  300 กว่าบาท ,อื่นๆอีกประมาณ 2,000 บาท ต่อเดือนบางเดือนก็มากกว่านี้  จำเป็นต้องไปหายืมเงินเพื่อนๆ ที่ทำงานด้วยกันซึ่งดอกเบี้ยก็ร้อยละ 10 บาทบ้าง 5 บาทบ้าง บางเดือนก็ทำโอที เดือนไหนไม่มีโอทีก็รับจ้างซักผ้า  แต่ถ้าจะไปหวังทำโอทีมากก็ไม่ได้เนื่องจากอายุตนเองก็มากแล้ว แต่เมื่อมีรับจ้างนอกเหนือจากการทำงานแล้วเธอจะรับจ้างเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวตลอด ก็อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่ ให้ทำตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้ที่หาเสียงก่อนเลือกตั้ง และขอให้ให้ควบคุมดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับค่าจ้างของคนงาน

ด้วยความอดทน เธอจึงต้องขยัน และเป็นแม่ที่ดีของลูก  คอยสอนลูกให้เป็นคนดี  เธอเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกัน ในวันแม่นี้ ความคิดที่อยู่ในใจ  อยากเห็นอนาคตลูกที่ดี ทำตัวให้เป็นประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม

///////////////////////////////////////////////