สาวโรงงานสิ่งทอ หวั่นหลังนายจ้างแจ้งเปลี่ยนมือ

แรงงานหญิง

สหภาพแรงงานบริติชไทยชินฯโล่แจ้งรัฐ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงนายจ้างกลัวเลี่ยงจ่ายเงินค่าชดเชยลูกจ้าง หลังนายจ้างให้เขียนใบสมัครใหม่

นางสาวนิภา  มองเพชร  ประธานสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา16.00 น. บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด อยู่พื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร ได้เรียกประชุมพนักงานทั้งหมดให้มาประชุมที่อาคารแผนกการ์เม้นท์  และนายจ้างได้แจ้งกับพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมว่า บริษัทฯจะให้ลูกจ้างประมาณ 220 คน ไปเขียนใบสมัครใหม่เป็นลูกจ้างของบริษัทบอนนิงตั้น  จำกัด โดยได้แจ้งเพียงวาจาว่า บริษัทบอนนิงตั้น จำกัด จะรับสภาพการจ้างเดิมของลูกจ้างทั้งหมด 220 คน แต่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่าจะรับโอนสภาพการจ้างใดไปบ้าง และจะมีการทำหนังสือโอนเปลี่ยนแปลงนายจ้างกันเมื่อใดและทำกับใคร แต่กลับบอกพนักงานว่า หากสมัครใจไปเป็นลูกจ้างของบริษัทบอนนิงตั้น จำกัด ต้องไปเขียนใบสมัครใหม่ภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 และภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เท่านั้น  ส่วนลูกจ้างที่ไม่มาเขียนใบสมัครใหม่  ทางบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ก็ไม่รู้จะมีงานให้ทำหรือไม่มีให้ทำก็ได้  ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลของนายจ้างได้สร้างความสับสนให้กับลูกจ้างเป็นอย่างมาก ว่านายจ้างได้ดำเนินตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้หรือไม่

“ทางสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ เป็นผู้แทนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาการโอนเปลี่ยนแปลงนายจ้างในครั้งนี้ จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่  และขอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการตรวจสอบว่าบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงนายจ้างโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา13 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่”  นิภา กล่าว

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน