สายธารน้ำใจไหลช่วยซันโคฯ

2016-02-01 19.37.19

นักวิชาการนักศึกษา ภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำแรงงาน และกลุ่มผู้หญิง ระดมทุน นมเด็ก ของใช้บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างซันโคโกเซและครอบครัว

จากเหตุการณ์ที่บริษัทซันโคโกเซ เทคโนโลยี(ประเทศไทย จำกัด ประกาศปิดงานลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทยจำนวน 636 คนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ ทั้งที่ฝ่ายสหภาพแรงงานฯได้ยินยอมรับข้อเสนอเรื่องโบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปีตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯเพียงแต่ทางสหภาพแรงงานต้องการให้บริษัทฯคงไว้ซึ่งสภาพการจ้างเดิม แต่ทางบริษัทฯยังยืนยันที่จะขอลดค่ากะจากเดิมเดือนละ1,400 บาทเป็นวันละ 100 บาท ตามจำนวนวันที่มาทำงานจริง และ เปลี่ยนรางวัลค่าอายุงานจากเดิมเป็นทองคำน้ำหนัก 50สตางค์ เปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 4,000 บาท และจากทองคำน้ำหนัก 1 บาท เปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ทำให้ตอนนี้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งปัญหาหนี้สิน ค่าเช่าบ้าน ค่านมลูก ฯลฯ

2016-02-01 19.38.58

จากการประสานงานของนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องนมผงสำหรับบุตรของผู้ชุมนุม ทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสื่อสารมวลชนจากหลายที่รวมถึงอาจารย์ นักศึกษาและภาคประชาสังคมจากหลายส่วน ได้ช่วยกันระดมทุนจนได้เงินมาทั้งหมด 17,300 บาท เพื่อจัดหานมผงสำหรับบุตรของผู้ชุมนุม ซึ่งได้ทำการมอบแก่ผู้ชุมนุม ในวันที่ 27 มกราคม 2559

1454241144590

จากนั้นในวันที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบูรณาการแรงานสตรีได้นำผ้าห่ม มามอบแก่ผู้ชุมนุมจำนวน 700 ผืน รวมถึงมีสหภาพแรงงานต่างๆได้ทยอยมามอบสิ่งของและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนคนที่มากทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อวันค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายในการเยียวยาสมาชิกที่ คลอดบุตรและเจ็บป่วย รวมถึงกรณีที่มีเหตุจำเป็นต่างๆด้วย

ทั้งนี้ในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2559) ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรียังเดินทางมาเยี่ยมการชุมนุมพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัสต่างๆให้กับผู้ชุมนุมอีก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน