สั่งนายจ้างจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างหลังอ้างแก่ให้ลาออก

SAM_0002SAM_0013

พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สั่งนายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย กรณีหลบกฎหมายให้เขียนใบลาออกแทนการเกษียณอายุ จ่ายต่ำกว่ากฎหมาย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 พนักตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งให้บริษัทเซ้าท์อีสเท็กต์ไทล์ จำกัด จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทฯอ้างว่าแก่ และจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด

นางละเอียด หงวนตัด อายุ 63 ปี อายุการทำงาน 22 ปี ลูกจ้างบริษัทเซ้าท์อีสเท็กต์ไทล์ จำกัด เลขที่ 25 / 3 หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 และได้ไปยื่นคำร้องต่อพนักตรวจแรงงาน ( คร.7 ) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในวันเดียวกัน

พนักตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ให้บริษัทเซ้าท์อีสเท็กต์ไทล์ จำกัด จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับ นางละเอียด หงวนตัด โดยพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นางละเอียด หงวนตัด ครบกำหนดเกษียณตามระเบียบของบริษัทฯ แล้วจึงต้องเกษียณตามนโยบายบริษัทฯ ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 4 เดือน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้รับเพิ่มอีก 3 เดือน รวมเป็น 7 เดือน และเนื่องจากลูกจ้างได้ทำงานหลังจากอายุครบ 60 ปี ต่อเนื่องกันมา 2 ปีเศษแล้ว จึงไม่ประสงค์ลาออกต้องการทำงานต่อ ข้อเท็จจริงพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุ นายจ้างกำหนดอัตราการจ่ายค่าชดเชยขัดต่อมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงเป็นโมฆะ นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน เป็นเงิน 10,6700 บาท และต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 รวม 16 วัน เป็นเงิน 5,690 บาท ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่นางละเอียด หงวนตัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง โดยนำเงินไปจ่าย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทเซ้าท์อีสต์เท็กช์ไทล์ จำกัด เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้มีพนักงานประมาน 800 กว่าคน ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน