ขบวนการแรงงานเม็กซิโก รณรงค์สัปดาห์สมานฉันท์ 18-24 กุมภาพันธ์นี้

IndustriALL และ LabourStart ร่วมกันรณรงค์ถึงนักสหภาพแรงงานทั่วโลกในการส่งจดหมายประท้วงถึงบริษัท PKC บริษัทสัญชาติฟินแลนด์ผู้ผลิต Auto Parts กรณีการเลิกจ้างสมาชิกและคณะกรรมการสหภาพแรงงานทั้งคณะกว่า 100 คน หลังจากที่พวกเขาเข้่าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเหล็กและเหมืองแร่ Los Mineros  ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้่รัฐบาลเม็กซิโกปล่อยนักโทษการเมือง 9 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าเม็กซิโก

IndustriALL ประกาศการรณรงค์ให้สมาชิกทั่วโลกทำกิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์กับขบวนการแรงงานเม็กซิโก ในช่วงสัปดาห์การรณรงค์เพื่อขบวนการแรงงานเม็กซิโก 18-24 กุมภาพันธ์ 2556

ย้อนไปเมืื่่่อปี 2549  ในเดือนกุมภาพันธ์ เกิดอุบัติเหตุเหมืองแร่ครั้งใหญ่ที่ประเทศเม็กซิโก ส่งผลให้คนงานเสียชีวิตถึง 65 คน รัฐบาลเม็กซิโกและบริษัทเหมืองแร่ GRUPO ไม่ยอมค้นหาร่างคนงานที่ยังถูกฝังอยู่ใต้เหมืองถึง 63 คน เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นความพยายามในการกลบเรื่องและไม่ต้องการเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุเหมืองแร่ดังกล่าว

///////////////////////