สหภาพ “ไทยคาร์บอนแบล็ค” แจงความคืบหน้าการเจรจาข้อเรียกร้อง

Untitled-1สหภาพ “ไทยคาร์บอนแบล็ค” เจรจาเครียดหลังบริษัท ฯ ขอลดการปรับเงินค่าจ้างประจำปี
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ได้ทำการชี้แจงความคืบหน้าการเจรจาข้อเรียกร้องประจำปี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 หน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยมีสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงกว่า 100 คน

นายสุภาพ จงกล (ประธานสหภาพแรงงาน) กล่าวว่า ในการเจรจาข้อเรียกร้องในครั้งที่ 9 นี้ ผู้บริหารตัวแทนเจรจาของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นั้น มีการยื่นข้อเสนอต่อรองให้มีการลดเปอร์เซ็นต์ของการปรับขึ้นเงินประจำปี ซึ่งประเมินโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนก จากเดิมนั้นใช้หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินอยู่ที่อัตรา 8 , 9 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนปัจจุบัน บริษัทฯ ขอลดเปอร์เซ็นต์ของการปรับขึ้นเงินประจำปีในอัตราที่ 6 , 7 และ 8 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนปัจจุบัน และขอยกเลิกการปรับขึ้นเงินโบนัสพิเศษระหว่างเดือนอัตราที่ 1 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน ให้มีการยกเลิกออกไป ซึ่งในข้อเสนอต่อรองนี้ สหภาพแรงงานฯ ยังไม่ยอมรับในหลักการดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อสมาชิกโดยตรง

เมื่อการเจรจาเป็นไปด้วยความตึงเครียด ผู้บริหารตัวแทนบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) จึงขอยุติการเจรจาในครั้งนี้เมื่อเวลา 17.00 น. และขอนัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ซึ่งความคืบหน้าของการเจรจา สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

นันท์นภัส แสงสว่าง นักสื่อสารแรงงานรายงาน