สหภาพไทรอัมพ์ ร้องนายก นายจ้างลอยแพไม่จ่ายค่าชดเชย

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสื่อถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันงานที่มีคุณค่า กรณีนายจ้างปิดกิจการเลิกจ้างลูกจ้าง 1,388 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล สหภาพแรงงาน ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์แรงงานสิ่งทอการตั้งเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และเครือข่ายแรงงาน ฯลฯ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ติดตามนายจ้างบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนนซ์ ไทย โกลบอลจำกัด กรณีปิดกิจการลอยแพลูกจ้าง 1,388 คน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ทางสหภาพแรงงานฯได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้จึงได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชย ค่าจ้าง และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โบนัสและเบี้ยขยัน เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด โดยเร่งด่วน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้แทนมารับหนังสือแทน พร้อมทั้งนัดหมายเจรจาร่วมกับผู้แทนลูกจ้าง สหภาพแรงงานฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 13.00 น.ด้วย

ทั้งนี้ ช่วงเวลา 10.30 น. นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล และนางสาววรรณวิภา ไม้สน คณะกรรมาธิการสวัสดิการ สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล ได้เดินทางมารับหนังสือของทางสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ พร้อมรับฟังปัญหาของแรงงาน ที่เดือดร้อนร้อนหนัก เนื่องจากตกงานมากว่า 6 เดือน ไม่มีรายได้ และยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย และค่าจ้างค้างจ่ายที่ถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเลยช่วงหางานทำเลย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน