สหภาพไทยเรยอนจัดรำวงระดมทุนต่อสู้นัดหยุดงาน

Untitled-5

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้จัดงานรำวงย้อนยุคเพื่อระดมเงินทุนใช้ในการสนับสนุน เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในสัญญาการว่าจ้างพนักงาน ซึ่งมีการนัดหยุดงานที่ยาวนานแล้วถึง 80 วันแล้ว คาดว่าได้เงินราว 2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 สหภาพแรงงานไทยเรยอน ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดงานรำวงย้อนยุค บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความครึกครื้น ความสามัคคี ของเพื่อนพี่น้องแรงงานแต่ละสหภาพฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาร่วมงานรำวงกันอย่างหนาแน่น

ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อระดมทุน นำไปใช้ในการต่อสู้ เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการนัดหยุดงานมาแล้วกว่า 80 วัน ซึ่งทำให้เงินสะสมของสหภาพแรงงานฯ ลดน้อยลง และคาดว่าน่าจะมีการนัดหยุดงานต่ออีกหลายวัน

ผลของการจัดงานครั้งนี้ทางคณะกรรมการสหภาพฯ คาดว่าจะมีรายได้เข้ากองทุนสหภาพฯ เป็นจำนวนมากพอ ซึ่งอาจจะเพียงพอต่อการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งมาความยุติธรรมในเรื่องสัญญาการจ้างงาน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ

นิตยา โภคพูล นักสื่อสารแรงงาน รายงาน