สหภาพแรงงาน เค-เทค ประชุมใหญ่ครั้งแรกผ่านฉลุย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา สหภาพแรงงาน เค-เทค ประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ณ ร้านหมูย่างอิ่มจัง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า70 % ของสมาชิกทั้งหมด

นาย พชรพล พรมเดื่อ ประธานที่ประชุม กล่าวกับสมาชิก ใจความตอนหนึ่งว่า “ วันนี้เป็นวันที่เราต้องภาคภูมิใจ เพราะเรานั้นได้มีองค์กรอย่างสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ และเราจะใช้องค์กรนี้แสวงหา สวัสดิการและสภาพการจ้างที่เป็นธรรมกับเรา แม้วันนี้เราจะยังคงเป็นองค์กรใหม่แต่เราเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เรามีพี่น้ององค์กรแรงงานมากมายที่ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับเรา โดยเฉพาะคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์”

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของสหภาพแรงงาน เค-เทค ประเทศไทย ดำเนินไปตามวาระการประชุมได้ด้วยดี และผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกนั้น มีกรรมการทั้งหมด 7 คนและอนุกรรมการอีกจำนวน 3 คน

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี รายงาน