สหภาพแรงงาน พี.ไอ.เอ็ม.มอบของช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกน้ำท่วม

เป็นประจำของทุกปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเจอกับภัยธรรมชาติ  แต่ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีน้ำมาเร็วกว่าปกติลูกจ้างในจังหวัดอยุธยาที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องได้รับความเดือดร้อน ต้องลุยน้ำมาที่จุดขึ้นรถบ้านพักอาศัยก็ไกล้จะถูกน้ำท่วมจนถึงพื้นบ้านเวลาจะนอนก็ต้องระวังสัตว์มีพิษ ที่มากับน้ำและมีสมาชิกบางคนต้องพายเรือออกมาจากบ้าน

วันที่ 1ตุลาคม 2554 ในที่ประชุมของสหภาพแรงงาน พี.ไอ.เอ็ม.นำโดย นายจำลอง ชะบำรุงประธานสหภาพแรงงาน ได้มีมติว่าจะให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกน้ำท่วม อย่างเร่งด่วนและประสานกับบริษัทขอความช่วยเหลือสิ่งของที่จะสามารถในไปใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน  เช่น  ไม้พาเรท, กล่องลังไม้ ,โฟม  และพนักงานที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมก็ให้ลางานได้โดยบริษัทจะไม่หักสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ และได้มอบหมายกรรมการให้สำรวจสมาชิกที่เดือดร้อนพร้อมทั้งจัดงบประมาณซื้อของช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน

                                                                                                                    นักสือสารแรงงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยะยา