สหภาพแรงงาน ทีไอดี ยื่นหนังสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม54 นาย ชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยว่า จากเหตุภัยพิบัติต่อพี่น้องชาวญี่ปุ่น (สึนามิ แผ่นดินไหว) ในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องทำหนังสือแจ้งเจตนาต่อบริษัท ที่ทำงานอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เราทำงานกันอยู่เป็นบริษัทมาจากประเทศญี่ปุ่น การไห้การช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องแรงงานไทย ให้แต่ละสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานต่างๆ ที่สังกัดคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปสมทบกับพี่น้องภาคีอื่นๆในประเทศไทย และในส่วน คสรท. จะนำไปมอบไห้กับสถานทูตประเทศญี่ปุ่น และขอให้รวบรวมก่อนถึงวันที่ 20 มีนาคม  2554 นี้

วันที่ 14 มกราคม 2554 นายธนาคร สงคราม เลขาธิการสหภาพแรงงาน ทีไอ ดี ได้ทำหนังสือแจ้งต่อ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่งประเทศไทย ต่อกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนันท์ยูนิเทคประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง ประเทศไทย โดยไห้รองประธานแต่ละพื้นที่แจ้งการทำกิจกรรมสมทบทุนไห้การช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ส่วนรายได้กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวม เพราะว่าพี่น้องแรงงานทำงาน 2กะ ในส่วนของกะกลางวันได้มีการรวบรวมแล้วในแต่ละพื้นที่ ยังขาดอยู่กะที่ทำงานกลางคืนในส่วนนี้ ทางคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯได้มอบหมายไห้คณะทำงานเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของรายได้จากการรวบรวม  ทางสหภาพแรงงาน ทีไอดี ก็จะไปมอบไห้ทางประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย คุณ ชาลี ลอยสูง ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เพื่อนำไปมอบไห้ทางสถานทูตญี่ปุ่นในลำดับต่อไป

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน