สหภาพแรงงาน ตบเท้ารายงานตัวคสช.หลังประกาศเรียก

Untitled-1-copyสหภาพแรงงาน องค์กรอิสระ ข้าราชการ ตบเท้ารายงานตัวรับโอวาทหลังคณะรักษาความสงบประกาศเรียก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศฉบับที่ 13/2557 เรื่อง “ขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัว” เพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ารายงานตัวในวันที่ 23 พฤษภาคม 255/ เวลา 13.30 น. ดังนี้

Untitled-12-copy

1. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระ สหภาพ สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร และหอการค้าที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคกลางรายงานตัว ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานตัว ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือรายงานตัว ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้รายงานตัว ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พ.ค.57 นายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานกลุ่มพัฒนาแรงงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ กล่าวว่า ทางสหภาพแรงงานในพื้นที่ได้เข้ารายงานตัวที่สโมสรกองทัพบกส่วนหนึ่ง และสหภาพแรงงานอีกส่วนหนึ่งในภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองรายงานตัวที่ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชนี จังหวัดชลบุรี ในการมารายงานตัวครั้งนี้ก็เพียงเซ็นต์แจ้งชื่อและเข้ารับฟังพล.อ.ประยุทธ์ ประธานคสช.ชี้แจงเรื่องการเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ และแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหา โดยกำหนดว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องชาวนากรณีเงินที่ยังค้างอยู่ในโครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้ชาวนาได้รับเงินโดยเร็ว และปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องข้าวยากหมากแพง และปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การที่ต้องเข้ามาดูแลความสงบเนื่องจากวันนี้ การจัดการเลือกตั้งก็ทำไม่ได้ ความขัดแย้งเดิมประชาชนขัดแย้งกับนักการเมืองก็ไม่เท่าไร แต่ตอนนี้ความขัดแย้งที่ประชาชนแบ่งเป็นสองกลุ่มขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมีคนต้องบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนเมื่อเจรจาตกลงกันไม่ได้ตนไม่อยากเห็นประชาชนมาทำร้ายกันก็เลยเข้ามาดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย และขอความร่วมมือกับทางราชการ หน่วยงานต่างๆให้ช่วยกัน

Untitled-9-copyUntitled-15-copy

นายลาเร่ยังกล่าวอีกว่า การที่มีรายงานตัวก็ได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อว่าสหภาพ ต้องมารายงานตัว ซึ่งอ่านแล้วทางประกาศก็ยังกำกวมใครคือสหภาพ หมายถึงสหภาพแรงงานหรือไม่ และประกอบด้วยใครบ้าง เพราะสหภาพแรงงานองค์ประกอบคือกรรมการ สมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งมีจำนวนมาก และการสื่อสารน่าจะไม่ทั่วถึง คนที่มารายงานตัวก็มาแบบไม่รู้อะไรประธานสหภาพแรงงานหลายแห่งจึงมาเป็นตัวแทนรายงานตัวเท่านั้น

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การรายงานตัวของสหภาพแรงงานนั้นอาจมาได้บางส่วนเท่านั้น เพราะการสื่อสารยังไม่สามารถส่งข่าวให้รับรู้ทุกแห่งได้ วันนี้ก็มากันหลายสภาองค์การลูกจ้าง และหลายสหภาพทั้งสหภาพแรงงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่คณะรัฐประหารมีการเรียกสหภาพแรงงานเข้ารายงานตัว ครั้งก่อนหน้าที่เรียกเข้ารายงานตัวคือ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) ซึ่งการรัฐประหารครั้งที่ 19 กันยายน2549 ไม่มีการเรียกสหภาพแรงงานเข้ารายงานตัว ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของคสช.และต้องการให้ทำตามกติกาประชาธิปไตย แต่เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการดำเนินการขององค์กรก็ต้องไปรายงานตัวตามที่มีประกาศ

Untitled-10-copyนายเซีย จำปาทอง ประธานสหพันธ์แรงงานสิงทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ไม่ได้ไปรายงานตัวด้วยตอนนี้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน การประกาศให้ไปรายงานตัวของคสช.นั้นได้รับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการส่งต่อ ซึ่งคงมีอีกหลายองค์กรที่ไม่ทราบเรื่องประกาศดังกล่าวเพราะทำงานไม่ได้ดูสื่อต่างๆด้วย และประกาศก็ไม่ชัดว่าสหภาพคืออะไร การที่ไม่ไปรายงานตัวมีบทกำหนดโทษไว้แต่คงไม่มีคนรู้ ซึ่งได้กำหนดโทษหากไม่ไปรายงานตัวคือปรับเป็นเงิน 40,000 บาท และหรือจำคุก 2 ปี

ในส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญของคสช.เป็นการละเมิดและริดลอนสิทธิประชาชน ขอให้คืนอำนาจและสิทธิให้กับประชาชนโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินตามระบอบประชาธิปไตย” นายเซีย กล่าว

นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรายงานตัวของสหภาพแรงงานวันนี้ในส่วนของรัฐวิสาหกิจคิดว่ามาน่าจะทั้งหมด รวมทั้งสหภาพแรงงานในส่วนของธนาคารด้วย เป็นคำสั่งกฎอัยการศึกถือเป็นกฎหมายสูงสุดขณะนี้ซึ่งสหภาพแรงงานต้องทำตาม ซึ่งการรายงานตัวก็มีหลายส่วนทั้งข้าราชการ องค์กรอิสระไม่ใช่แค่สหภาพแรงงานเท่านั้น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน