สหภาพแรงงานไทย –ญี่ปุ่นกลุ่มยานยนต์ ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อึ้งทุนญี่ปุ่นละเมิดสิทธิแรงงานไทย

1524879_733222723402336_731

สหภาพแรงงานกลุ่มยานยนต์ประเทศไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนสภาพปัญหากับสหภาพแรงงานประเทศญี่ปุ่น แฉนายทุนญี่ปุ่นละเมิดสิทธิแรงงานไทย ทั้งเลิกจ้างไม่เป็นทำ จ้างงานไม่มั่นคง แถมตั้งสหภาพแรงงานซ้อนกัน เพื่อสร้างความอ่อนแอให้องค์กรลูกจ้าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนสหภาพแรงงานจากประเทศไทยในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า จำนวน 14 องค์กรเข้าร่วมประชุมกับสหภาพแรงงานฯประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “The Global Friendship Forum Of All Toyota Workers Unions” (Thailand – japan) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

มร.Masamoto Assuma ประธานสหพันธ์แรงงานกลุ่มโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น (ATWU) กล่าวต้อนรับตัวแทนสหภาพแรงงานจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆระหว่างสหภาพแรงงานจากประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อนเรียนรู้วัฒนธรรมและแนวทางการทำงานซึ่งกันและกันโดย ATWU นั้นจะจัด 2 ปี ต่อ ครั้ง
10491121_735863706471571_1310477909_733481030043172_49

โดยรายละเอียดในการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เน้นที่ประเด็นปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งตัวแทนฝ่ายไทยนำเสนอในที่ประชุมเช่น ปัญหาที่คนงานโดนเลิกจ้าง การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่มั่นคง การกระทำที่ไม่เป็นธรรมจากนักลงทุนที่เป็นคนญี่ปุ่น โดยในที่ประชุมเป็นที่แปลกใจว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเลย และ ATWU ไม่เคยรับทราบปัญหานี้เลย ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุมที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมาจากการที่คนงานในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งที่กรรมการสหภาพแรงงานฯโดนเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม และมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทับซ้อนในกิจการเดียวกัน(สหภาพแรงงานระดับลูกจ้าง/สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา) ซึ่งการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมนั้นไม่ได้คำตอบที่ตรงประเด็นมากนักเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัด และได้คำตอบว่า ที่ญี่ปุ่นนั้นไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแรงงานญี่ปุ่น เนื่องจากตัวบทกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกับไทยเกี่ยวกับด้านแรงงานซึ่งแตกต่างกัน

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงในวันต่อมาแต่ละสหภาพก็แยกย้ายดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของสหภาพตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป.

กระมนต์ ทองออน นักสื่อสารแรงงานชลบุรี – ระยอง รายงาน