สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้เร่งรัดให้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเร็ว

 

สหภาพรถไฟ ร่อนแถลงเร่งแต่งตั้งผู้ว่าการ.รฟท.

19 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้เร่งรัดให้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเร็ว

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฯคนใหม่แทนนายยุทธนา ทัพเจริญ ที่จะหมดวาระในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 โดย คณะกรรมการสรรหาได้มีการให้คะแนนการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และจะมีการประชุม เพื่อสรุปผล และเสนอผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

อย่างไรก็ตามได้มีกระแสข่าวการวิ่งเต้นของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ขบวนการสรรหามีปัญหา และล่าช้าออกไป และมีรายงานข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ความพยายามวิ่งเต้น เพื่อขออยู่ในตำแหน่งต่อ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลต่างๆของ การรถไฟฯ ภายใต้งบประมาณ 176,000 ล้านบาท หรือไม่กระแสข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของการรถไฟฯ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ และโครงสร้างการลงทุนที่ต้องเร่งรัดจำนวนมาก เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อหารายได้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้

พล.ต.ท. ชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลการรถไฟฯ มีนโยบายที่ชัดเจนให้คณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ได้ตัวผู้ว่าการรถไฟฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยไม่มีการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เนื่องจากหากไม่มีผู้บริหารตัวจริงอาจกระทบต่อการบริหารโครงการสำคัญของการรถไฟฯ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท.) มีเจตนารมณ์ และความต้องการที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น องค์กรได้รับการยอมรับ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในสังคม เพราะพนักงานต้องทำงานอย่างหนักในการให้บริการในสภาพการทำงานที่เลวร้าย แต่จากการบริหารที่ล้มเหลวในทุกด้านของผู้บริหารสูงสุดที่ผ่านมาทำให้พนักงานมีความหดหู่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคม สื่อมวลชน ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

จึงขอให้คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการรถไฟฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “เร่งดำเนินการประกาศ และแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฯคนใหม่ โดยไม่มีการแต่งตั้งรักษาการฯตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อแสดงให้สาธารณชนที่กำลังจับจ้องอยากเห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่รัฐบาลตั้งใจจะปรับปรุง และให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในการรถไฟ ซึ่งประสิทธิภาพในการจัดสรรหาผู้นำสูงสุดย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรในอนาคต และสหภาพแรงงานรับวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทสไทย ยืนยันที่จะสนับสนุนในทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศชาติ ประชาชนและลูกหลานของเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)

17 กรกฎาคม 2555