สหภาพแรงงานรถไฟเสนอผู้บริหาร แก้ปัญหาด้านความปลอดภัย พร้อมแสดงความเสียกับครอบครัวน้องแก้ม

Untitled-4

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เสนอการรถไฟปรับปรุงโครงสร้างใหม่ พัฒนาระบบ ยกเลิกมติครม. 28 ก.ค.41เพิ่มอัตราการจ้างพนักงานประจำ สหภาพฯพร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรจัดพนักงานทำขบวน จัดอัตรากำลังตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราอย่าสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สหภาพแรงงานได้เดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพน้องแก้มเพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำซึ่งการปลดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการทำตามกระแสกดดันของสื่อ และสังคมที่ถามหาความรับผิดชอบของผู้บริหารกรณีบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดร้ายแรง เช่นเดียวกับช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พอสหภาพแรงงานออกมากดดันให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย สื่อมวลชนออกมาโจมตีการทำงานของสหภาพแรงงานหาว่าขัดขวางการเดินรถแทนการเรียกร้องให้ผู้บริหารรับผิดชอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นกระแสโจมตีพนักงานรถไฟต่อการปฏิบัติหน้าที่ กับสหภาพแรงงานจนทำให้เกิดการปลดสหภาพแรงงาน 13 คน แม้วันนี้จะได้กลับเข้าทำงานเพราะมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความผิดเป็นความเจตนาดีที่ต้องการให้เกิดการปรับปรุงการบริการด้านความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟ

Untitled-3Untitled-2

จากประเด็นของน้องแก้มทำให้เกิดความเสียหายด้านการบริการที่ไม่ปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟที่ขบวนการคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำขบวนยังไม่ได้คุณภาพเพียงพอ การใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำงานให้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้โดยสารจนเกิดประเด็นปัญหากรณีน้องแก้ม สหภาพฯได้เสนอให้คณะรักสาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ปัญหาในฐานะผู้บริหารประเทศดังนี้

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 28 กรกฎาคม 2541เพื่อปลดข้อจำกัดเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานประจำ เพื่อเพิ่มอัตรการจ้างงานพนักงานประจำเข้าทำหน้าที่ เพราะเชื่อว่าพนักงานประจำจะมีความรับผิดชอบมากกว่า โดยต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาด้านการทำงานบริการ การดูแลผู้โดยสาร ดยให้สหภาพแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และการจัดอัตรากำลังคนทำขบวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

2. การจัดหาหัวรถจักร รถพ่วงใหม่วันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริการ

3.  การจัดการโครงสร้าง เช่นเดียวกับทางหลวงที่ทำหน้าที่ซ่อมและสร้างถนน คือปัจจุบันการรถไฟต้องทำหน้าที่ซ่อม และสร้างทางเอง โดยรัฐไม่ได้เข้ามารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับทางหลวง จึงอยากให้รัฐเข้ามารับผิดขอบในการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างทางให้ใหม่ เช่นผู้ว่าการรถไฟ นายประภัสร จงสงวน ที่ได้มีการซ่อมทางเปลี่ยนหมอนทางรัถไฟใหม่สายเหนือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอว่าให้มีการเปลี่ยนหมอนใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสะพานเพื่อรองรับน้ำหนักมากขึ้นเพื่อให้การทำขบวนสามารถทำเวลาได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

4. การเพิ่มอัตรากำลังตำรวจประจำบนขบวนรถไฟในทุกขบวนไม่ใช่เน้นเพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการบนขบวนรถไฟ

DSCN9542DSCN9520

ทั้งนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จากกรณีนายวันชัย แสงขาว ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่ พ.รถนอน ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาฯได้ข่มขืนและฆาตกรรมน้องแก้มขณะเดินทางโดยขบวนรถ174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ทางสหภาพแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟทุกคน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีร้ายแรงและสะเทือนขวัญที่สุดเท่าที่ก่อตั้งการรถไฟฯมา ผู้กระทำความผิดควรได้รับโทษสถานหนัก และการรถไฟต้องทบทวนนโยบายด้านบุคลากรในการให้บริการประชาชน

สหภาพแรงงานฯได้ทำการรณรงค์เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินรถให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหนึ่งที่สหภาพแรงงานฯเห็นว่าเป็นปัญหา และเสนอให้การรถไฟฯเร่งแก้ไขมาตลอดคือการถูกจำกัดอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ซึ่งทำให้กระทบต่อคุณภาพคนให้บริการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สหภาพแรงงานฯขอเรียกร้องมายังฝ่ายบริหารการรถไฟฯเพื่อดำเนินการให้พนักงานที่ให้บริการประชาชนผู้โดยสารขบวนรถต้องเป็นพนักงานประจำที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถต้องหมั่นตรวจตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอและให้สหภาพแรงงานฯมีส่วนร่วมในการจัดพนักงานขึ้นทำการบนขบวนรถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันสะเทือนขวัญเช่นนี้อีก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน