สหภาพแรงงานมิชลินฯยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างยื่นสวน สั่งงดงานตัวแทนเจรจา พร้อมห้ามเข้าโรงงาน

สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ ชบ.135/2552 เลขที่ 294/21 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดกลุ่มภาคตะวันออกและสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายจ้างบริษัทสยามมิชลิน(แหลมฉบัง)จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 87/11 ม.2 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2555เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 จำนวนทั้งหมด 11 ข้อ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนในวันที่ 15 ธันวาคม 2554พร้อมคำสั่งงดมอบหมายงานแก่ตัวแทนเจรจาและไม่อนุญาตให้เข้าโรงงาน

หลังจากที่สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนปลงสภาพการจ้างประจำปี2555 และนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนพร้อมคำสั่งงดมอบหมายงานแก่ตัวแทนเจรจาและไม่อนุญาตให้เข้าโรงงาน โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้นายจ้างอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนเจรจา จากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาเรื่อยมา โดยใช้สถานที่ภายนอกบริษัท ทั้งหมด  4 ครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยการเจรจานัดที่ 5 จะมีขึ้นที่โรงแรมการะบุหนิง รีสอร์ท แอน สปาร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่ยื่นต่อนายจ้างมีทั้งหมด 11 ข้อดังนี้

  1. 1.       ให้บริษัทฯเพิ่มค่าเดินทางมาทำงานจากเดิม44บาทเป็น50บาทต่อวัน
  2. 2.      ให้บริษัทฯเพิ่มค่ากะจากเดิมชั่วโมงละ10บาทเป็น  ชั่วโมงละ15บาท
  3. 3.      ให้บริษัทฯช่วยเหลือค่าอาหารสำหรับพนักงานในวันที่มาทำงานวันละ50บาทต่อวันต่อคน
  4. 4.      ให้บริษัทฯช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยแก่พนักงานระดับปฏิบัติการเป็นจำนวน1500ต่อคนต่อเดือน
  5. 5.      ให้บริษัทฯอำนวยความสะดวกการรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงานโดยใช้บัตรพนักงานหรือบัตรอื่นจ่ายแทนการจ่ายเงินสด
  6. 6.      ให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงวันเวลาพักผ่อนประจำปีดังนี้ อายุงานครบ1ปีได้12  วัน อายุงานครบ5ปีได้14วันอายุงานครบ10ปีได้18วัน
  7. 7.      ให้บริษัทฯจ่ายเบี้ยขยันให้แก่พนักงาน   ตามเงื่อนไข ดังนี้

1.พนักงานที่ไม่ขาด  ไม่ลา  ไม่มาสายในระยะเวลา1เดือน ให้บริษัทฯให้รางวัลเบี้ยขยัน300   บาทต่อเดือน

2.พนักงานที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายระยะเวลา2เดือนบริษัทฯให้เบี้ยขยัน600บาทต่อเดือน

*ถ้าพนักงานทำได้ตามเงื่อนไขต่อเนื่องตามข้อ2ให้บริษัทฯให้รางวัลเบี้ยขยัน 600 บาทคงที่ต่อไป

*หากมีการ ขาด ลา มาสาย  ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตามข้อ1

8. ให้บริษัทฯปรับค่าจ้างประจำปีพนักงานจากการประเมินผลงานตามเกรดดังนี้

เกรด A=7%+300  เกรด B=600%+300 เกรด C=5%+300 เกรด D=4%+300 เกรดอื่นๆเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ+300 บาทและให้มีหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและเป็นธรรม

9.ในกรณีรัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้บริษัทฯปรับเพิ่มให้กับพนักงานทุกระดับเท่ากับผลต่างคูณด้วย 30

10.ให้บริษัทฯสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพฯดังต่อไปนี้

10.1 ให้บริษัทสนับสนุนวันที่มีการดำเนินกิจกรรมของสหภาพฯของคระกรรมการดดยให้ถือเป็นวันทำงาน7วัน/คน/ปี ถ้าหมดให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการ

10.2 ให้บริษัทจัดให้กรรมการสหภาพฯทำงานบริหารสหภาพเต็มเวลา 2 คน

10.3 ให้บริษัทจัดให้มีสำนักงานสหภาพฯในโรงงานพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นให้บริษัทฯสนับสนุนงบประมาณเพื่องานบริหารสหภาพฯจำนวน 100,000 บาทต่อปี

11. ให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปี 2554 เป็นจำนวน 6 เดือนบวกเงิน 30,000 บาท

สภาพการจ้างใดๆที่ดีอยู่แล้วให้คงไว้นอกจากขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลงนี้แทน

นาย สมหมาย ประไว เลขาธิการสหภาพแรงงานกล่าวว่า ที่ผ่านมาเราพยายามเจรจาบนพื้นฐานความเป็นจริงและความเป็นไปได้โดยวิเคราะห์จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่จะจ่ายได้ของบริษัท ความร่วมมือของคนงาน ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึง รวมถึงสวัสดิการต่างๆของบริษัทในกลุ่มยางและกลุ่มยานยนต์ ซึ่งเราได้ให้เหตุผลและข้อมูลแก่ตัวแทนนายจ้างแล้ว

ด้านความเห็นต่อการที่นายจ้างงดมอบหมายงานและไม่อนุญาตให้เข้าโรงงานนั้น ตนมีความเห็นว่า ถ้าถามว่าผิดกฎหมายไหม มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้ามองในหลักของด้านแรงงานสัมพันธ์แล้วค่อนข้างแย่ ถึงแม้นายจ้างจะอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกก็ตาม อยากจะให้เป็นไปตามกระบวนการเจรจาบนพื้นฐานของความสุจริตใจมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้น  ผลการเจรจาจะลงเอยอย่างไร พวกเราก็ยังคงต้องทำงานร่วมกัน เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วฉะนั้นเราควรเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนจะดีกว่า นาย สมหมาย กล่าวเสริม

ด้าน นาย ธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยเปิดเผยว่า การยื่นข้อเรียกร้องปีนี้เราสำรวจจากสมาชิกและเราเน้นสวัสดิการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในปัจจุบันของคนงาน เช่น ค่าช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย และเงินโบนัสบวก โดยเฉพาะเงินโบนัสบวก เราเห็นว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุงานมากและฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะระดับหัวหน้าและระดับจัดการขึ้นไป เราต้องการช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงานน้อยและฐานเงินเดือนที่ยังไม่สูงมากเพื่อจะได้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันซึ่งเงินบวกสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ การเจรจาทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมาบรรยากาศการเจรจาค่อนข้างไปด้วยดีตัวแทนทั้ง 2 ฝ่ายมีความพยายามที่จะเจรจาบนหลักพื้นฐานของข้อมูลความจริงและหลักสุจริตใจ แต่ตัวเลขที่ออกมาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวแทนลูกจ้างและนายจ้างพยายามที่จะให้เหตุผลในสิ่งที่ยังไม่สามารถให้ได้พร้อมทั้งต้องการสภาพการจ้าง 3 ปี โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจและการลงทุน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเราพยายามที่จะตัดในข้อที่ฝ่ายนายจ้างยังไม่สามารถให้ได้ซึ่งก็มีหลายข้อแล้วทั้งนี้เพื่อแสดงความจริงใจและสุจริตใจที่เราจะต้องก้าวเดินไปกับบริษัทอีกทั้งเราก็ไม่ปิดกั้นสภาพการจ้าง 3 ปีแต่ต้องมีตัวเลขที่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เราพร้อมที่จะสู้จนถึงที่สุดเพราะที่ผ่านมาสมาชิกและพนักงานต่างทุ่มเทให้กับบริษัทมาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิตที่สูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งการชี้แจงของบริษัทถึงผลงานที่ผ่านมาของพนักงานนั้นสามารถทำยอดเพิ่มขึ้นและสามารถลดต้นทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่ขณะเดียวกันบริษัทยังได้สำรวจถึงสวัสดิการโดยรวมที่ยังสู้บริษัทอื่นๆในกลุ่มมิชลินในเอเชียยังไม่ได้ จึงมีความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆให้ทัดเทียมบริษัทอื่นๆอีกทั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

                                                          นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน