สหภาพแรงงานมอลเท็นฯ ปรับเพิ่มค่าบำรุงจาก 300 บาทต่อปีเป็น 500 บาทต่อปีมติผ่านฉลุย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน  2554  สร.มอลเท็น โปรดักส์ ได้ประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 7/2554 ณ  โรงเรียนทุ่งศุขลาวิทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คนจากสมาชิกทั้งหมด 628 คน และในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ  การขอจัดเก็บค่าบำรุงเพิ่มจากเดิมที่เคยเก็บ 300 บาทต่อปี เปลี่ยนอัตราเก็บใหม่เป็น 500 บาทต่อปี
 
ซึ่งสมาชิกฯที่เข้าร่วมประชุมเห็นพร้อมเป็นมติเอกฉันท์ทำให้วาระนี้ผ่านได้ด้วยดี  นี้เป็นสัญญาณที่บอกว่า  สหภาพแรงงาน มอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดักส์ ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง
                                                                                                                 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน