สร.พานาโซนิคเร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการสหภาพแรงงานพานาโซนิค ตั้งอยู่ 71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36  หมู่ 5  ต. บางสมัคร  อ. บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา เรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาคือเรื่องการจัดทำโครงการจัดทำกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งมีกรณีของนายเชาว์ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางนา 2 เกิน 30 วัน บริษัทฯไม่จ่ายค่าจ้างแล้ว 
 
 นายเฉลย สุขหิรันต์ ประธานสหภาพแรงงานพานาฯ กล่าวว่า โครงการกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหภาพเป็นเรื่องที่ต้องเร่งจัดทำเพื่อช่วยเหลือสมาชิก การทำเป็นแบบแผนระยะยาวคงให้นายไพบูลย์ ค่อมสิงห์ ฝ่ายการศึกษาจัดทำ ให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และในครั้งนี้ต้องทำหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงานก่อน เพื่อเร่งช่วยเหลือนายเชาว์ จึงต้องมีมติว่าให้ทำหนังสือให้บริษัทฯหักเงินทุกคนคนละ 100 บาท จากพนักงานที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 754 คนจะได้เงินทั้งหมด 7,540 บาท และให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆละ 3,000 บาทต่อเดือนให้กับนายเชาว์ ซึ่งมติในที่ประชุมผ่าน
 
อรรถพล  พรมหา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน