สหภาพแรงงานญี่ปุ่นควงนายจ้างเยี่ยมสหภาพแรงงานกับบริษัทในไทยหวังกระชับสัมพันธ์

กระชับความสัมพันธ์ 2 ระดับของ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง(TID) กับบริษัท โชนันยูนิเทค และสหภาพแรงงาน โชนันยูนิเทค ประเทศเทศญี่ปุ่น กับสหภาพแรงงานทีไอดีประเทศไทย สร้างแรงงานสัมพันธ์ข้ามประเทศ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นาย ยาสุฮิโร ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้งพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับนาย ทาซึโอะ คอนโด ผู้บริหารจากบริษัทโชนันยูนิเทค ประเทศไทย นายฮิเด็นกิ  ฮิโรยาม่า ประธานสหภาพแรงงานโชนัน ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน โรงอาหาร ล๊อกเกอร์ที่เก็บอุปกรณ์พนักงาน ห้องสหภาพแรงงานทีไอดี ประเทศไทย และ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสวัสดิการ การทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัท การอยู่ร่วมกันทั้งสององค์กรระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน

ในการนี้ทางสหภาพแรงงาน ทีไอดีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโดย นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ ประธานสหภาพแรงงาน ทีไอดี นายธนาคร สงคราม เลขาธิการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสวัสดิการของสหภาพแรงงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกองสหภาพแรงงาน  (สหภาพแรงงาน ทีไอดี รับพนักงานบริษัทโชนันยูนิเทค เกตุเวย์ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีไอดี ) สหภาพแรงงานทีไอดี เป็นสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรม  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้สหภาพแรงงาน ทีไอดีและสหภาพแรงงานโชนันยูนิเทคประเทศญี่ปุ่น ทั้งสององค์กรเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงานอุตสากรรมเหล็กโลหะระหว่างประเทศ  (IMF)  Internationalmetal  workersfederation   นายทาซึโอะ คอนโด กล่าวว่า จะนำสวัสดิการที่ดีในส่วนของบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฯ   นำไปปรับใช้กับบริษัทโชนันยูนิเทค ประเทศไทย  จำกัด ต่อไป

ธีรวุฒิ  เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน