สหภาพแรงงานชิ้นส่วนฯอบรมสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานฯประเภทอุตสาหกรรม มีสำนักงานอยู่ที่ตลาดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมสมาชิกสหภาพฯใหม่ ทีเป็นพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด โดยมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานชิ้นส่วนฯประมาณ 200 คน จากพนักงานทั้งหมด 427 คน

นายลาเร่ อยู่เป็นสูข ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวตอนรับสมาชิกใหม่ซึ่งเข้าร่วมอบรมระดับแกนนำครั้งนี้ประมาณ 27 คน ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสหภาพแรงงานฯ โดยมีกรรมการสหภาพฯที่ปรึกษาและประธานที่ปรึกษา เช่น อ.ปรุง ดีสี คุณยงยุทธ เม่นตะเภา มาให้ความรู้เรื่องการบริหารงานสหภาพแรงงาน ความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานฯ สวัสดิการที่ได้มาจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา ยกตัวอย่าง สหภาพแรงงานต่างประเทศที่เป็นอุตสาหกรรม คือมีสหภาพแรงงานเดียวแต่มีสมาชิกหลายล้านคน เขาจึงมีความเข้มแข็งและเกิดอำนาจการต่อรองสูง ซึ่งในอนาคตสหภาพแรงงานชิ้นส่วนฯก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายลาเร่  อยู่เป็นสูข กล่าวว่า ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ว่า ต่อไปจะต้องหามาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้สามารถยื่นด้วยขาตัวเองให้ได้ และก่อนปิดการอบรมได้เชิญ คุณวิสุทธิ์ เอี่ยมดีเลิศ เป็นที่ปรึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อนจะกล่าวปิดการอบรมสมาชิกใหม่ในครั้งนี้

มาโนช  หอมจันทร์ นักสื่อสารแรงงาน จ.ชลบุรี  รายงาน