สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฟิต จัดอบรมกรรมการใหม่ หวังรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมหนุนการต่อสู้ของชาวบ้านพีมูฟ

P5170672

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) จัดอบรมประวัติศาสตร์แรงงาน ให้กรรมการและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หวังปลูกสำนึกภาคภูมิใจ ถกประเด็นคุณค่าสถานที่นี้มีที่มา สู้หากรัฐไม่เห็นคุณค่ามักะสัน ทั้งได้มีการมอบเงินสนับสนุนประจำปี 6,000 บาท ซึ่งในส่วนของสหภาพแรงงานTAM ได้มีการมอบเงินเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในการดำเนินกิจกรรม  ชี้แรงงานต้องหนุน พร้อมเรียนรู้การต่อสู้ของชาวบ้านพีมูฟ

วานนี้ (17 พ.ค.56) สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ได้จัดอบรมให้กับ กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯชุดใหม่ เรื่อง ประวัติศาสตร์แรงงาน ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

P5170564P5170595

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานTAM กล่าวว่า แนวคิดที่พากรรมการสหภาพแรงงานฯมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงานไทย และให้ได้เยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่ถือว่า มีเพียงหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่เป็นของผู้ใช้แรงงาน การมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงาน และการต่อสู้ในอดีต อยากให้กรรมการฯได้รับรู้ว่า ผู้นำแรงงานในอดีตที่ผ่านมามีการต่อสู้ มีการนัดหยุดงานใหญ่ เพื่อผลักดันให้รัฐแก้ไขปัญหาทั้งประเทศ กรณีข้าวสาร ค่ารถเมล์ น้ำมันแพง การต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งด้านสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ ว่าได้มายากลำบากเพียงไร ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ใช้แรงงานไม่ค่อยให้ความสนใจในการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน และไม่ยอมเข้าร่วม และเห็นว่าการที่มีกรรมการสหภาพแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งถือว่าจะเป็นผู้นำแรงงานในอนาคต ควรต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์แรงงาน มีความภาคภูมิใจว่า ผู้ใช้แรงงานนี่แหละคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งต้องนำเรื่องความรู้ต่างๆที่ได้กลับไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้รับรู้ด้วย

P5170630P5170566

“ต่อประเด็นการที่รัฐจะมีการจัดสร้างมักกะสันคอมเพล็กซ์ โดยเป็นการพัฒนาโดยไม่มีการอนุรักษ์พื้นที่ รวมทั้งการที่จะมีการย้ายพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยไปที่อื่นนั้น ทางผู้ใช้แรงงานไม่เห็นด้วย เพราะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน การที่จะมาทำลายหรือโยกย้ายสถานที่นี้ไป ในฐานะผู้นำแรงงาน แรงงานกลุ่มต่างๆจะต่อสู้จนถึงที่สุด  หากมีความจำเป็นในการที่จะมีการพัฒนาก็ควรต้องมีการอนุรักษ์สถานที่ตรงนี้ไว้ เพราะเป็นประวัติศาสตร์ของแรงงาน และคงพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเอาไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้” นายลาเร่ กล่าว

นางสาวพัชรี ชมภู ประธานสาขาซันสตาร์ กรรมการสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า การที่ได้มารับรู้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในวันนี้ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนี้ในฐานะผู้ใช้แรงงาน และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้ระลึกถึงการต่อสู้ หรือร่วมกันก่อตั้งร่วมสร้างขบวนการแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนให้ได้สิทธิ สวัสดิการต่างๆ มาของผู้นำแรงงานรุ่นเก่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของแรงงานรุ่นต่อๆที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำแรงงานให้ต่อสู้เพื่อศักดิศรีของแรงงาน ต้องต่อสู้ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ของผู้ใช้แรงงาน และประชาชนต่อไป

P5170556

นายประสิทธิ์ ประสพสุข รองเลขาธิการกรรมการสหภาพแรงงานฯ เล่าว่า การที่ได้มาเรียนรู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แรงงาน ซึ่งถือเป็นรากเหง้า ได้เรียนรู้ว่าจุดรวมตัวของสหภาพแรงงานเดิมนั้นเป็นการรวมตัวของกรรมกรที่ไม่มีการแบ่งแยกเหมืนปัจจุบัน แลรู้ว่าการต่อสู้เมื่อในอดีตนั้นมีความทุกข์ยาก ได้รู้ว่ากระทรวงแรงงานนั้นได้มาจากการเรียกร้องของขบวนการแรงงาน การที่มีสวัสดิการกฎหมายประกันสังคมที่ออกมาดูแลคุ้มครองแรงงานทุกวันนี้มาจากการต่อสู้ การนัดหยุดงาน กรณีลาคลอด 90 วัน ที่ผู้หญิงได้ลาก็มาจากการต่อสู้ ผู้ใช้แรงงานที่ได้ใช้สิทธิ สวัสดิการ มีกฎหมายออกมาดูแล ได้รับการคุ้มครองยังไม่ทราบด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรในอดีต ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในการที่เป็นคนงาน และมาทำงานเป็นผู้นำด้านแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญมากที่วันนี้ได้มาเรียนรู้และได้ประโยชน์จากการที่มาที่นี่ การที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนจากสถานที่ และวิทยากรยิ่งทำให้รู้สึกหวงแหนที่แห่งนี้ โดนเฉพาะพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะมีแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่มีพิพิธภัณฑ์แรงงานเป็นของตนเอง เพราะเท่าที่เห็นจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม และแรงงานในชาติอื่นๆก็ชื่นชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ วันนี้อยากให้พวกเราผู้ใช้แรงงานลุกขึ้นมาช่วยกันดำรงรักษาพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกันภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์แรงงาน ผู้นำแรงงานร่วมกัน การที่มีข่าวว่าจะมีการพัฒนาที่นี่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ไม่เห็นด้วย รัฐควรมีพื้นที่ให้กับคนงาน กรรมกรบ้างไม่ใช่เห็นแต่การพัฒนาประเทศแบบเชิงการค้าด้านเดียว

P5170562P5170610

นายประสิทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า”หากถามว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแรงงานแล้วสังคมได้อะไร ตนคิดว่าสังคมได้ประโยชน์มากมาย ได้เรียนรู้ถึงการได้มาของสิทธิ สวัสดิการ เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมคือชนชั้นแรงงาน หรือกรรมกรในอดีต การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้รากเหง้าของตนเองว่ามีบรรพบุรุษมาจากไหน หากไม่เรียนรู้การต่อสู้ ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไม่เรียนรู้การรวมตัวกัน เราก็จะไม่เรียนรู้ถึงการที่ทุนมาเอารัดเอาเปรียบ เพราะต่างคนต่างอยู่ ที่เขาบอกว่าสร้างความแตกแยกเพื่อแบ่งการปกครอง ถูกควบคุมโยรัฐ นายจ้างจนโงหัวไม่ขึ้น หากไม่รู้สิทธิไม่รู้ทิศทางการรวมตัวกันเพื่อสร้างขบวน ก็จะถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจต่อไป”

P5170670P5170658

จากนั้นสหภาพแรงงานTAMได้มอบเงินสนับสนุนประจำปีจำนวน 6,000 บาท เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ทั้งนี้หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. กรรมการสหภาพแรงงานTAMได้เดินทางไปยังด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมเยื่อนกลุ่มพีมูฟ ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา และพร้อมช่วยกันรณรงค์หนุนช่วย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน