“สหภาพฯใหม่ ยื่นข้อเรียกร้อง เจอนายจ้างแสบยื่นลดสวัสดิการแถมปิดงานร่วม 2 เดือน”

Untitled-5เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีกลุ่มคนงานของบริษัทที เอ ออโตโมทีฟพาร์ท ประเทศไทยและบริษัทสยามมิชลินแหลมฉบัง ประมาณ 30 คน รวมตัวอยู่หน้าสำนักงานฯเพื่อให้กำลังใจตัวแทนเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและตัวแทนบริษัท ที เอ ออโตโมทีฟพาร์ท(ประเทศไทย) ด้านผลการเจรจายังไม่คืบตัวแทนนายจ้างรับฟังข้อเสนอการเจรจาแต่ขอกลับไปปรึกษาหารือก่อน นัดอีกครั้ง12 พฤษภาคม 57ที่กระทรวงแรงงาน

นางสาว ทานตะวัน กันสาย หนึ่งในตัวแทนเจรจาของสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย กล่าวว่า

“การเจรจาในวันนี้นายจ้างส่งตัวแทนมา 3 คน การเจรจาวันนี้นายจ้างยินยอมให้มาแล้ว 2 ข้อก็คือ 1.จ่ายค่าอาหารเพิ่มช่วงโอทีวันละ 20บาท 2. บริษัทฯจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนโดยเริ่มในปี 2558 ส่วนข้อที่ยังติดค้างอยู่ก็คือ1. เรื่องของการจ่ายโบนัสประจำปี 2557 สหภาพฯขอไป 3 เดือนบวก 3,000 จ่ายงวดเดียว แต่นายจ้างเสนอให้ 1.5 เดือนไม่มีเงินบวกและขอแบ่งจ่าย 3 งวด 2.เรื่องของอายุสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้าง สหภาพฯเสนอ 1.5 ปี นายจ้างเสนอ 3 ปี

Untitled-2Untitled-4

 

 

 

 

 

 

นางสาว ทานตะวันกล่าวต่อว่า ข้อเรียกร้องสวนของบริษัทฯที่ยื่นมา 4 ข้อคือ 1. ปรับเบี้ยขยันจากเดิม 500 บาทต่อเดือนต่อปี บริษัทฯขอปรับเป็นปีแรก 300 บาทต่อเดือนต่อปีปีที่2400 บาทต่อเดือนต่อปีปีที่3 500 บาทต่อเดือนต่อปี 2.ขอยกเลิกการจ่ายค่ากะ 50 บาท ค่าข้าวของกะดึก 20 บาท ค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อเดือน และค่าโทรศัพท์ระดับหัวหน้างาน 3. งดปรับค่าจ้างประจำปี 2557 4.อายุข้อตกลงสภาพการจ้าง 3 ปี ทั้ง 4 ข้อนี้ สหภาพฯยินยอมแล้ว 1 ข้อคือยอมที่จะให้บริษัทฯไม่ปรับค่าจ้างประจำปี 2557 ส่วนอีก 3ข้อนั้นยังตกลงกันไม่ได้

“ในวันนี้เราเสนอนายจ้าง ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาช่วงที่ถูกปิดงานถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ 23 วันแล้วก็ 23วันคูณวันละ 300 บาท แต่ถ้าไม่ได้เราขอให้นายจ้างจ่ายโบนัสให้เรางวดเดียวเพราะที่ผ่านมาเราถูกปิดงานเราไม่มีรายได้เลยและค่าใช้จ่ายที่อยู่ข้างหลังเราเป็นจำนวนมากเราจำเป็นต้องมีเงินก้อนเพื่อไปใช้จ่ายในส่วนนั้น” นางสาว ทานตะวันกล่าวเสริม

หลังจากนั้นตัวแทนเจรจาและสมาชิกที่มาร่วมให้กำลังใจเดินทางกลับไปยังกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นสถานที่ปักหลักชุมนุม

 

สำหรับข้อมูลของบริษัทที เอ ออโตโมทีฟพาร์ท(ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ 203/2 หมู่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จากเดิมชื่อบริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินกิจการมากว่า13ปีแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ได้ถ่ายโอนกิจการมาเป็นบริษัทที เอ ออโตโมทีฟพาร์ท(ประเทศไทย)มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท นายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น มีกรรมการผู้ถือหุ้น 3 คน คือ นาย มานะบุ คอนโดะ2.นายมิชิโอะ ฟูจิวาระและ 3. นายฮิเดอากิ อุเอะฮิโร มีพนักงานประมาณ 181 คน คิดเป็นพนักงานชาย 20% พนักงานหญิง 80% ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท ด้านสวัสดิการที่บริษัทฯกำหนดให้คือ ค่ากะวันละ 50 บาท ค่าข้าวพนักงานที่เข้ากะกลางคืน 20 บาทต่อวัน ค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อเดือน และเบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

Untitled-1

เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯได้รวมตัวลงลายมือชื่อยื่นต่อบริษัทฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ทั้งหมด 10 ข้อดังนี้

1) ให้ทางบริษัทฯจ่ายโบนัสประจำปี 2557 ให้แก่พนักงานทุกคน จากเดิม 1.5 เดือน เป็น 3 เดือน บวกพิเศษ 3,000 บาท

2) ให้ทางบริษัทปรับเงินขึ้นประจำปี 2557 ในอัตรา 8 เปอร์เซ็นต์บวกพิเศษ 300 บาท

3) ให้ทางบริษัทจ่ายค่าอาหารเพิ่มช่วงทา OT วันละ 20 บาท ของทั้ง 2 กะของการทำงาน

4) ให้ทางบริษัทฯจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทุกคน จากเดิม 400 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน

5) ให้ทางบริษัทจ่ายค่านำมันรถให้พนักงานทุกคนวันละ 20 บาทของวันทำงาน

6) ให้ทางบริษัทจ่ายค่ากะให้แก่พนักงานทุกคน จากเดิม 50 บาทเป็น 70 บาท /วัน/กะ/คน

7) ให้ทางบริษัทปรับเบี้ยขยันจากเดิม 500 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน

8) ให้ทางบริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน

9) ให้ทางบริษัทจ่ายค่ากันดารให้พนักงานทุกคน 20 บาทของวันทำงาน

10) ให้ทางบริษัทจ่ายค่าความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน 30 บาทของวันทำงาน

ทั้งสองฝ่ายเจรจากันหลายครั้งแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ วันที่ 8 มีนาคม 2557 ทั้งสองฝ่ายได้ยื่นข้อพิพาทแรงงานและมีการเจรจาอีก 2 ครั้งก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษัทมีหนังสือประกาศปิดงานจนกระทั่งถึงวันนี้รวม 48 วันแล้ว ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติลงได้

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน