สหภาพวาย เอส ภัณฑ์ ศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน หวังปลุกจิตสำนึก

20150524_090912

สหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ จัดศึกษาประวัติศาสตร์ หวังสร้างผู้นำแรงงานที่มีสำนึกร่วม หลังเห็นบทบาทผู้นำแรงงานในประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

คณะกรรมการสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ ใด้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่องการปลุกจิตสำนึกของผู้นำแรงงานเป็นการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่มูลนิธิพิพิธพภัณฑ์แรงงานไทยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

โดยมีอาจารย์ วิชัย นราไพบูรณ์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นผู้บรรยายถึงประวัติศาสตร์แรงงานตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งใช้วิธีการศึกษาประวัติสาสตร์ด้วยตนเอง ได้แบ่งให้กรรมการแต่ละท่านไปศึกษาการจัดแสดงประวัติศาสตร์แรงงานภายในพิพิธภัณพ์แรงงานไทย โดยแบ่งคนละหัวข้อจากนั้นกลับมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กันในหัวข้อต่างๆ ของแต่ละท่านต่อกลุ่ม

หลังจากนั้นได้มีการไห้กรรมการแต่ละท่านได้ขึ้นมาฝึกการพูดในที่สาธารณะโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตัวเอง เลขาธิการ คุณ ศิริจรรญาพร แจ้งทองหลาง ได้สรุปถึงการพูดของกรรมการแต่ละท่าน ต่อมาประธานสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ นายวินัย ตินโตนด ได้กล่าวสรุปและกล่าวปิดการสัมนา การจัดการศึกษาในครั้งนี้

นักสื่อสารแรงงานสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ รายงาน

20150524_091057

20150524_085006