สหภาพรถไฟ หนุนผู้ว่ายกเครื่องรถไฟทั้งระบบ

PA090288

ผู้ว่าการรถไฟ ชงแก้ปัญหาความปลอดภัย พร้อมรับจะให้ความเป็นธรรมกับ 13 อดีตพนักงานรถไฟที่ถูกเลิกจ้าง หลังรณรงค์ให้การรถไฟพัฒนาระบบความปลอดภัย สหภาพรถไฟ รณรงค์ความปลอดภัยเพื่อประชาชน ในวันรถไฟโลก

9 ตุลาคม 2556 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ได้มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดงานวันรถไฟโลก ซึ่งได้มีการจัดกันทั่วโลก เพื่อการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย เพื่อประชาชน โดยมีการเสวนาเรื่อง “พัฒนาการรถไฟไทยอย่างไร ให้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง”

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในการพัฒนา และซ่อมบำรุงระบบราง หัวรถจักร อย่างที่เห็นการเกิดอุบัติเหตุที่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงระบบ แต่อย่างไรก็อยากให้ประชาชนมั่นใจในระบบความปลอดภัยของการรถไฟที่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดี และพนักงานก็มีคุณภาพในความปลอดภัย และการที่ดูแลประชาชนด้วยความรักในการบริการ และองค์กร ด้วยความรู้สึกที่ดีของประชาชนต่อการบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เรายังได้รับความไว้วางใจในการให้บริการส่งผู้โดยสารกลับบ้าน หาญาติพี่น้องโดยปลอดภัย

PA090260PA090249

ส่วนในกรณีอดีตผู้นำแรงงาน หรือพนักงาน 13 คนของรถไฟที่ได้พยายามที่จะส่งเสียงบอกต่อผู้บริหารเรื่องสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยของรถไฟจนต้องถูกเลิกจ้างนั้น ตอนนี้เรื่องของพวกเขายังไม่ถึงตนเองจึงยังไม่ได้พิจารณาว่าจะอย่างไร ภายใต้การเป็นผู้บริหาร เข้าใจดีถึงสภาพปัญหาของรถไฟที่ประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยจริง ช่วงนี้ที่รถไฟตกรางในภาคเหนือบ่อยๆ ในฐานะผู้บริหารก็ได้สั่งระงับการเดินรถบางช่วงเพื่อให้เกิดการซ่อมแซมรางใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตพนักง่าน และประชาชน จึงอยากขอบคุณสหภาพแรงงานที่ให้ความสำคัญในการบริการที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ซึ่งตนรู้สึกที่ความพอใจของประชาชนที่ยังคงใช้บริการรถไฟ ซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะผลักดันให้มีระบบประกันภัยให้กับพนักงาน และประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นการดูแลคุณภาพชีวิต หากเรื่องของ 13 คนมาถึงตนเมื่อไรจะรีบพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งหมดแน่นอน

PA090289PA090264

รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า การที่ได้มีการทำงานวิชาการวิจัยด้านโครงสร้างองค์กรของการรถไฟไทย การจัดเช่าซื้อหัวรถจักรใหม่ การซ่อมระบบราง ในช่วงปี 2553 และอะไรคือข้อขัดแย้ง ก็พบปัญหาเรื่องการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง และจำนวนพนักงานที่ลดลงหลังจากที่มีพนักงานเกษียณอายุจำนวนมากจำให้การทำงานของพนักงานนั้นหนักมาก การจ้างงานที่ไม่เพียงพอต่องานส่งผลเสียให้กับการปฏฺิบัติงาน การดูแลหรือซ่อมบำรุง และการที่รัฐบาลไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาระบบรางให้มีคุณภาพ การจ้างงานที่เป็นพนักงานประจำจึงมีความจำเป็น จึงได้มีการปรับให้เกิดการจ้างพนักงานประจำเพิ่มมากขึ้นถึง 2,400 กว่าคน การเช่าซื้อหัวรถจักรใหม่มาใช้นั้นระบบการซ่อมยังไม่ได้มีการดูให้สอดคล้อง ทั้งโรงงานซ่อมรถจักรที่มักกะสันนั้นก็ยังไม่สามารถกว้างพอให้หัวรถจักรรุ่นใหม่เข้าไปเพื่อซ่อมบำรุงได้และยังไม่ได้คิดว่าจะใช้ที่ไหน นี่ก็เป็นข้อขัดข้องในการพัฒนา ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกันกับสหภาพแรงงาน เพราะระบบดครงสร้างต้องมีการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปที่มีสหภาพแรงงานมาเป็นหูเป็นตาให้กับองค์กร สหภาพแรงงานได้ส่งเสียงให้ทางรถไฟรับรู้ถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ถูกเอาเปรียบ เช่นการใช้พื้นที่รถไฟของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)ที่มีผลกำไรแล้วการรถไฟได้อะไรจากการกอบโกยกำไรของปตท. เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ที่ผู้บริหารการรถไฟต้องพิจารณา ซึ่งผู้ว่าฯให้ความสนใจกับการทำงานของของพนักงานรถไฟอย่างมากนอกเหนือจากการลงทุน

การที่ผู้ว่าฯสั่งให้หยุดเดินรถสายเหนือเพราะเห็นถึงความเสี่ยงของคนทำงานด้วย และประชาชนผู้ใช้บริการ ปัญหาจุดตัดของรถไฟกับถนนที่สร้างปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากการพัฒนาเมืองทำให้เกิดการตัดถนนใหม่พาดผ่านทางรถไฟ

ปัญหาความขัดแย้งของสหภาพแรงงานกับผู้บริหารการรถไฟซึ่งไม่ได้เกิดในช่วงของผู้ว่าคนนี้นั้น เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไม่ใช่ความขัดแย้งในส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เองตนได้สัมผัสกับการทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานชุด 13 คนพบว่า เขาสามารถแยกเรื่องข้อขัดแย้งของสหภาพแรงงาน กับองค์กร คือการพัฒนาการรถไฟได้ พร้อมให้ความร่วมมือหาข้อมูล ให้ข้อมูลอย่างน่าสนใจ เชื่อมั่นในความรักองค์กรของสหภาพแรงงาน มีความเป็นมืออาชีพชัดเจน และยังคงเสนอเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างรถไฟ คือไม่ได้เพียงการคัดค้านแบบไม่มีข้อเสนอ จึงคิดว่าผู้ว่าฯคนปัจจุบันเองก้ได้เห็นความสำคัญขององค์กรสหภาพแรงงาน

ส่วนการพัฒนาพื้นที่ของรถไฟเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ก็มีงบประมาณในการเข้ามาพัฒนาระบบรางแล้ว การก่อสร้างรถไฟสายสีแดงก็อยู่บนพื้นที่การรถไฟก็ต้องเป็นของรถไฟ การขยายเรื่องโรงงานซ่อมหัวรถจักรที่ไปสร้างเพิ่มที่แก่งคอย ส่วนของมักกะสันก็เป็นพื้นที่หนี่งในสามแห่งที่ต้องมีการนำมาพัฒนา

PA090294PA090292

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ กล่าวว่า ได้เข้ามาทำงานในการรถไฟตั้งแต่ปั 2524 และถือว่าเป็นเลือดของการรถไฟเพราะเรียนที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ซึ่งวันนี้การทีผู้ว่าได้มีการเปิดโรงเรียนขึ้นมาเพื่อพัฒนาคน และสายเลือดของการรถไฟอีกครั้ง นี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารของผู้ว่าการรถไฟที่ต้องการพัฒนาอนาคตของการรถไฟด้วยการยืนยันที่จะให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เป็นของการรถไฟแม้ว่าจะประสบปัญาหขาดทุนแต่เพื่อการส่งต่อระบบรางให้กับคนทำงานรถไฟได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับระบบใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะปัจจุบันนี้กว่า 100 ปีระบบของการรถไฟไม่เคยมีการพัฒนา มันเป็นความล่าช้าของระบบรางของเราที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว AEC (การเปิดประชาคมอาเซี่ยน)ที่จะเปิดในปี 2557 การแข่งขันระบบเสรีนิยม ประเทศไทยในระบบรางที่จะเป็นการเชือมต่อยังไม่มีการพัฒนา อันนี้สหภาพแรงงานมีความชัดเจนว่า เราไม่ได้ขัดขว้าง ขัดแย้งต่อการพัฒนาระบบ แต่เราเสนอระบบการจ้างงานที่มั่นคง ระบบความปลอดภัยที่ต้องดูแลคนใช้บริการ

ปัญหาการรถไฟคือการสัมปทาน ผลประโยชน์ที่ก้อนใหญ่สำหรับคนที่ต้องการคอรัปชั่น เรายินดีที่จะเดินเคียงข้างผู้ว่าฯหากผู้ว่าฯต้องการที่จะพัฒนาระบบ โครงสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร การที่ผู้ว่าฯเดินโดยโดดเดี่ยวอาจไม่ปลอดภัย เพราะระบบเดิมๆที่แสวงหาผลประโยชน์ยังมีอยู่เราสหภาพแรงงานขอหนุนผู้ว่าฯเต็มที่หากทำเพื่อประชาชน คนทำงานความกล้าหาญของผู้ว่าในการสั่งหยุดเดินรถเมื่อเห็นอันตราย ระยะเวลา 3-4 ปีที่สหภาพแรงงานกับผู้บริหารการรถไฟมีความไม่เข้าใจกัน กรณีรถไฟที่ตกรางที่เขาหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ สหภาพแรงงานได้พยายามเต็มที่ที่จะบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็ก และมันถึงเวลาที่ต้องพัฒนาระบบรางแบบจริงจัง ต้องมีการซ่อมบำรุงเพราะว่าสภาพทุกอย่างถูกใช้งานมากว่าร้อยปีไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดรถไฟตกรางอีกหลายครั้งมีความถี่ที่ภาคเหนือ ผู้ว่าฯได้มีคำสั่งให้มีการซ่อมบำรุงใหญ่เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยทำให้สหภาพแรงงานเห็นถึงความตั้งใจ และความกล้าหาญ และต้องการพัฒนาการรถไฟอย่างจริงจัง รวมทั้งกล้าถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ด้วย

สหภาพแรงงานมีหน้าที่ที่นำปัญหาที่พบจากข้างล่างเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วย ไม่ใช่แค่คนทำงาน เรายังทำหน้าที่ในการช่วยดูแลการบริการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และปลอดภัย จึงอยากให้เข้าใจ และช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้มั่นคง

PA090297PA090278

นายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กล่าวว่า การลดจำนวนพนักงานทำให้การทำงานโหลดสร้างปัญหาด้านสุขภาพและความไม่ปลอดภัย ซึ่งการเกษียณอายุพนักงานและมติคณะรัฐมนตรีปี 2541 ที่ลดจำนวนการรับพนักงานเพิ่มเหลือเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น แต่วันนี้การเปิดให้พนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ และเปิดรับพนักงานเพิ่มมากกว่า 2,400 คน ส่งผลให้คนทำงานมีความมั่นคงในการทำงาน และยังมีการเปิดโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟขึ้นโดยขณะนี้มีการเปิดสอนแล้ว และเป็นการเพิ่มกำลังคนที่เป็นของการรถไฟซึ่งจะทำให้มีคุรภาพมากขึ้น ตั้งแต่ผู้ว่าฯเข้ามาทำงานทำให้เกิดการพูดคุยกันในส่วนของสหภาพแรงงานมากขึ้น ตนต้องการให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับสหภาพแรงงาน รู้สึกดีที่ผู้ว่าฯให้ความสำคัญกับพนักงาน มีการสร้างหลักประกันให้กับคนทำงานมีความมั่นคงมากขึ้น สหภาพแรงงานมีทั้งหมด 9  สาขา มีสมาชิก 1,500 คน ร้อยละ 95 ของพนักงานทั้งหมด การสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และหาทางออกร่วมกับฝ่ายบริหาร แม้แต่การประสานพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้ด้วย อยากให้เห็นความสำคัญของการมีสหภาพแรงงาน ที่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร

PA090303PA090282

นายแม็ก อุราตะ เลขาธิการสาขาขนส่งทางบก (ITF) กล่าวว่า ทางITFได้มีการเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งทางรถไฟมานานนับ 15 ปี  การปรับโครงสร้างรถไฟเกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นมีการปรับโครงสร้าง ทางธนาคารโลก (WTO)ได้พยายามที่จะให้ประเทศที่กำลังพัฒนาปรับโครงสร้างการรถไฟซึ่งเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แม้ว่าจะมีการคัดค้านด้วยวิธีการใดๆ แต่ทางธนาคารโลกก็ยังหาวิธีการในเรื่องของการปรับโครงสร้าง ซึ่งก็เกิดผลกระทบด้านสุขภาพความปลอดภัยกับผู้ทำงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ เช่นการลดอัตราการจ้างงาน ปรับสภาพการจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราวเพื่อลดต้นทุนด้านสวัสดิการค่าจ้าง ให้ได้มาซึ่งผลกำไร

ต้นปีที่ผ่านมาทั้งโลกเกิดอุบัติเหตุจากรถไฟมีผู้เสียชีวิตแล้ว 170 คน สาเหตุก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปในแคนนาดาเป็นการลดการจ้างงานมีคนขับเพียงคนเดียวทั้งขบวนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีคนขับรถไฟ 2 คน เพื่อจะได้เปลี่ยนกันขับ เป็นการลดอัตราการเสี่ยง และความพร้อมของสภาพร่างกาย ประเทศอาเจนตินาก็มีการปรับโครงสร้างลดอัตราการจ้างงานลงในปี 1990 ลดเหลือ 10,500 คนเท่านั้น ทำให้เกิดแรงต้าน ซึ่งการลงทุนกับกิจการรถไฟทำให้ตกราง จนต้องมีการเพิ่มการจ้างงานเป็น 30,000 คน การที่รัฐกำหนดห้ามนัดหยุดงาน ซึ่งในบางประเทศสามารถทำได้ สหภาพแรงงานจะทำอย่างไรให้มีการจ้างงานประจำหยุดการจ้างงานแบบชั่วคราว เพราะเป็นความไม่มั่นคง เป็นการจ้างงานที่ไม่มีอนาคต สหภาพแรงงานที่เข้มแข็งจะหนุนช่วยสาขาอื่นๆให้เกิดความเข้มแข็งเช่นกันได้อย่างไร เพราะการที่มีการเรียกร้องด้านความปลอดภัยของสหภาพแรงงานจำนวน 13 คนผลรับคือการถูกเลิกจ้าง ซึ่งITFได้มีการทำหนังสือถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่กรุงเจนีวา ซึ่งได้รอผลการสอบสวนพิจารณา โดยหวังว่าจะได้รับความการคืนความเป็นธรรมให้กับคนงานทั้ง 13 คน

PA090277PA090255

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯได้ออกจดหมายข่าว พร้อมยื่นหนังสือ สนับสนุนผู้ว่าการฯ ยกเครื่องพัฒนาการรถไฟฯทั้งระบบ

ตามที่สหภาพแรงงานฯได้พยายามรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในการใช้บริการโดยชูคำขวัญว่า “ความปลอดภัยต้องมาก่อน ไม่ใช่ผลกำไร Safety First Not Profit” แต่มีการพัฒนาอย่างเชื่องช้าจากปัจจัยในหลายด้าน ทั้งด้านงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากร การบริหารจัดการ การขาดการมีส่วนร่วมจากสหภาพแรงงาน และพนักงาน และจากปัญหาอุปสรรคที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จนมีผลถึงปัจจุบันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางหลายครั้ง และทุกครั้งก็ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมากอย่างไม่อาจประเมินมูลค่าได้ ซึ่งสื่อมวลชนได้ติดตามรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นกระแสและมีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในการรถไฟฯ พนักงานต่างเสียขวัญกำลังใจ และหวั่นไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ว่าการรถไฟฯ นายประภัสร์ จงสงวน ได้ชี้แจงตอบคำถามต่อสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้กับพนักงานชั้นผู้น้อย และยินดีเอาตำแหน่งผู้ว่าการฯเป็นเดิมพันในการแก้ไขปัญหา เช่นการปิดเส้นทางสายเหนือเพื่อปรับปรุงทางรถไฟทั้งระบบ การกำชับให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจัดซื้อรถจักร รถพ่วงใหม่ พร้อมกับสอบบรรจุพนักงานจำนวน 2,438 อัตรา

PA090325PA090304

สำหรับแนวทางการพัฒนารถไฟในอนาคต เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระบบรถไฟฟ้าสายต่างๆ โครงการสร้างทางรถไฟสายใหม่ และโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ สร.รฟท.สนับสนุนให้เป็นโครงการเร่งด่วนที่ควรดำเนินการเป็นลำดับแรก ทั้งนี้หากการลงทุนในโครงการต่างๆเกิดขึ้นย่อมคาดหมายได้ว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ และการรถไฟฯให้สามารถเป็นผู้นำการขนส่งทางรางในภูมิภาคได้อย่างแน่นอน

สหภาพแรงงานฯขอสนับสนุน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าการรถไฟฯผู้บริหาร พนักงานทุกคนในการพัฒนาการรถไฟฯเพื่อให้เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นศรัทราของประชาชน และพลิกฟื้นการรถไฟฯให้กลับมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของพนักงานรถไฟทุกคน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน