สหภาพพานาโซนิคประชุมใหญ่ครบรอบ 38 ปี

P7260260

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวาระครบรอบ 38 ปี ที่โรงอาหารบริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย)จำกัด โรงงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิก แขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร

P7260202P7260280

นายคเชนทร์ ประสาน ประธานสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทยกล่าวรายงานว่ากรรมการชุดปัจจุบันที่มีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกและในการประชุมเพื่อขอมติยื่นข้อเรียกร้องในปีนี้ด้วย และปัญหาสมาชิกบริษัทPAVCTH (บริษัทพานาโซนิค เอวีซี เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย)) ซึ่งผลิตจอทีวีพาสมาได้เลิกกิจการเนื่องจากการขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งมีพนักงานจำนวน 394 คนได้มีการต่อรองให้บริษัทส่วนหนึ่งก็รับค่าชดเชยมีอยู่ประมาณ 170 คนที่กระจายรับเข้าไปอยู่บริษัทในเครือข่ายทำงานต่อ ส่วนธุรกิจปี 2557 บริษัทก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจโลก แต่หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอำนาจภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับดูจากตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนที่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ส่วนคนงานพานาโซนิคมีองค์กรสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2519 ปีนี้ครบรอบ 38 ปี มีสมาชิกจำนวน 3,902 คน จากจำนวนคนงาน 4,591 คน(มิ.ย.57)

P7260210P7260215

นายโนริยุคิ ยาสุโอะ กรรมการผู้จัดการบริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวขอบคุณสหภาพแรงงานที่ได้มีการทำงานร่วมมือกันในการนำพาบริษัทฝ่าวิกฤตต่างๆไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย คือบริษัทกับสหภาพแรงงานเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทให้ยืนหยัดด้วยความมั่นคงอยู่จนทุกวันนี้ และอยากให้สมาชิกสหภาพแรงงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการทำกิจกรรมสหภาพแรงงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นเข้มแข็งทั้งบริษัทและองค์กรสหภาพแรงงานต่อไป

P7260216P7260247

นายเฉลย สุขหิรันทร์ เลขาธิการสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ประเทศไทยกล่าวว่า ด้านการจัดสวัสดิการของบริษัทพานาโซนิคฯยังคงมีปัญหาต่อคนงานที่อยู่ในเครือเดียวกันว่าสวัสดิการไม่เท่ากัน ด้วยความปารถนาที่จะเห็นความอยู่ดีกินดีของคนงานพานาโซนิค ด้านสิทธิสวัสดิการที่ดีเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทในเครือเวลโกร์ว กับพระนครศรีอยุธยายังมีสวัสดิการที่ไม่เท่ากันอยู่ ทั้งเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนำมาเป็นสวัสดิการที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนงาน เพื่อสร้าง หรือซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ส่วนสมาชิกสหภาพการได้มาของสวัสดิการดีๆต้องมาจากความเข้มแข็งของสมาชิกสหภาพในการทำหน้าที่ของสมาชิกเองด้วย ไม่ใช่ของกรรมการสหภาพแต่เป็นของสมาชิกทุกคน

P7260224P7260261

นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า สหภาพแรงงานจะเข้มแข็งสมาชิกต้องมีส่วนร่วม เช่นการประชุมใหญ่ในฐานะเป็นเจ้าขององค์กรต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ การประชุมขององค์กรสหภาพแรงงาน ก็เหมือนบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ่น ที่ต้องตรวจสอบผลประโยชน์ ต่างกันเพียงแต่สหภาพแรงงานไม่ได้แสวงหากำไร ไม่มีการปันผล แต่ทำหน้าที่เรียกร้องสวัสดิการ หากวันประชุมใหญ่สมาชิกไม่เข้าร่วมซึ่งในการประชุมจะต้องมีมติรับรองเรื่องการดำเนินงานของกรรมการ เรื่องการเงินสมาชิกต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการเพื่อความชอบธรรม ซึ่งวันนี้ยังมีเรื่องที่ต้องขอมติการยื่นข้อเรียกร้องด้วย

P7260230P7260233

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่าในฐานะที่ปรึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงานมานาน ดีใจที่วันนี้สหภาพแรงงานยังคงอยู่ มีสมาชิกเกือบ 4,000 คน แต่รู้สึกถึงการทำงานที่ถดถอยลงเพราะมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่มากนัก จากการที่ตนทำงานสหภาพแรงงานมากว่า 30 ปี เห็นตั้งแต่โรงอาหารเป็นไม้ วันนี้เป็นโรงงานห้องแอร์ก็เพราะสหภาพแรงงานเรียกร้องมา แม้วันนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะคนทำงานสหภาพแรงงาน แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ในการเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงาน และสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับประเทศ จากความผูกพันกับองค์กรอยากเห็นว่าสหภาพแรงงานเป็นของสมาชิกทุกคนนอกจากการจ่ายค่าบำรุง สมาชิกต้องตรวจสอบการทำงานของกรรมการสหภาพแรงงาน ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น ซึ่งถือเป็นความโชคดีที่บริษัทพานาโซนิคฯให้ความสำคัญกับสิทธิการรวมตัวของสหภาพแรงงาน หากเป็นที่อื่นคงมีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันได้ หากสมาชิกละเลยในการมีส่วนร่วมกับองค์กรตนเองเพราะเห็นถึงความอ่อนแอ ด้วยการไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมแบบสม่ำเสมอ จึงอยากให้สมาชิกทำหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานอย่างสม่ำเสมอด้วย การเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทนสหภาพแรงงานต้องเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานให้กับสหภาพแรงงาน ซึ่งสหภาพแรงงานพานาโซนิคฯเปรียบเสมือนเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีสมาชิกในหลายบริษัทในเครือพานาโซนิคมารวมกัน อยากให้สมาชิกช่วยกันสนับสนุนการรวมตัวเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ให้สหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่คุ้มครองสมาชิกได้ และเป็นองค์กรนำของแรงงาน

P7260286P7260290

จากนั้นทางสหภาพแรงงานได้มีการดำเนินกิจกรรมการประชุมใหญ่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ทั้งนี้สมาชิกได้ลุกขึ้นสอบถามเรื่องสวัสดิการต่างๆ เช่นสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ล่าช้า และเสนอแนะให้ทางสหภาพแรงงานฯมีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสหภาพแรงงาน กิจกรรมการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับรู้มากกว่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่สหภาพแรงงาน ในการทำหน้าที่ปกป้องดูแลสิทธิ และเรียกร้องสวัสดิการ รวมทั้งเสนอกับสมาชิกด้วยกันต้องทำหน้าที่สมาชิกมากกว่านี้ บทบาทสมาชิกไม่ใช่เพียงจ่ายค่าบำรุง เข้าร่วมประชุมใหญ่ และรับรองมติการประชุมเท่านั้น ยังต้องร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบการทำงานของกรรมการด้วย เพราะสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นมาจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน