สหภาพคัลเลอร์เน้นสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

คัลเลอร์ เมอร์เตอร์ จัดสัมมนาครั้งที่  3 เน้นสร้างจิตสำนึก สมาชิกบอกมีสหภาพคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิม พร้อมช่วยกันปกป้ององค์กร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงาน คัลเลอร์มอเตอร์ ประเทศไทย จัดสัมมนา “ กฎหมายแรงงานและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร” ณ โรงเรียนวัดหนามแดง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 300 คน จากโรงงานระยอง และโรงงานเทพารักษ์ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญ นาย ปรุง ดีสี ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และนาย จรัญ ก่อมขุนทด เจ้าหน้าที่จัดตั้งสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

คณะกรรมการบริหารฯให้เหตุผลว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละครั้งที่ต่างกัน โดยครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สมาชิกรู้สึกห่วงแหนองค์กร และเรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง”

นาย เฉลิม มะดีผล อายุ 44 ปี ทำงานมา 17 ปี เปิดเผยว่า “ ก่อนที่โรงงานแห่งนี้จะมีสหภาพแรงงาน สวัสดิการต่างๆที่มีอยู่ ไม่ดีเหมือนตอนมีสหภาพแรงงาน ตอนนี้เรามีองค์กรที่เป็นตัวแทนทำให้เราได้แสดงความคิดเห็น ได้บอกกับผู้บริหารว่า ต้องการอะไร ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น” และกล่าวต่อว่า “ผมและเพื่อนๆจะทำทุกอย่างเท่าที่มีความสามารถจะป้องป้อง และรักษาสหภาพแรงงานของพวกเราและจะบอกกับเพื่อนที่ยังไม่เป็นสมาชิกให้เข้าร่วมกับเรามากที่สุดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับองค์กร”

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี รายงาน