สหพันธ์แรงงานไฟฟ้าฯเตรียมแผนจัดตั้งองค์กร คนงาน

Untitled-5

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จัดสัมมนาวางแผงานจัดตั้งองค์กรคนงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯเพิ่ม หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลักประกัน

Untitled-2เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ณ.สีดารีสอร์ท จ.นครนายก สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศ ได้มีการมีการจัดสัมมนา กรรมการบริหารฯ เพื่อวางแผน จัดตั้งองค์กรคนงานในภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เพื่อสนองรับนโยบายขององค์แม่ อย่างคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย ( TEAM ) และ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ ครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Industial All จากประเทศญี่ปุ่น

 

นายคาน มัทซึซากิ ( Mr.Kan Matsusaki ) ได้เป็นตัวแทนทาง Industial All ได้กล่าวว่า ทางองค์กรมีความมุ่งหวังเพื่อจัดตั้งช่วยเหลือคนงานในประเทศไทย ให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ ด้านแรงงาน พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ ที่คนงานที่พึ่งมีพึ่งได้ ตามสิทธิของกฎหมายในแต่ละประเทศ ที่เป็นสมาชิกของ Industial All

Untitled-3Untitled-4

ด้านนาย ลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย ( TAM ) มาเป็นวิทยากร ในฐานะที่ทาง TAM เองได้มีประสบการณ์การ ด้านการจัดตั้งสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้นำแรงงานในหลายองค์กร โดยครั้งนี้ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ด้านการจัดตั้ง และการควบรวมองค์กรสหภาพแรงงานให้เป็นสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตจะทำให้ภาคแรงงานได้รับการยอมรับจากนายข้าง ตลอดจนภาครัฐ และสังคม เพิ่มมากขึ้น

ส่วนนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเป็นประธานที่ปรึกษาของสหพันธ์แรงงานฯ ให้ความรู้และวิธีการในการบริหารงานสหภาพฯ พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกของสหภาพฯ ได้เห็นความสำคัญของการมีองค์กรสหภาพฯ ได้เข้ามาสมัครสมาชิกของสหภาพฯในอนาคต

Untitled-1

บทสรุปของการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้กำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย เพื่อเป็นทิศทางปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมขององค์กรสหพันธ์ฯ ในการจัดตั้งองค์กรของคนงานในประเภทกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีอำนาจต่อรองให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดประโยชน์กับคนงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน รายงานฯ