สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับผังองค์กรใหม่ ขานรับนโยบายองค์กรแม่

workersrightshumanrihts

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศไทยในที่ 6 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่หลายตำแหน่ง นำโดย นาย แสนนุคม ยคลา จากสหภาพแรงงานกันยงค์อิเลคทริค แห่งประเทศไทย และ นาย เฉลย สุขหิรันต์ จากสหภาพแรงงานพานาโซนิค เป็นเลขาธิการ และได้กรรมการชุดใหม่ทั้งหมดจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากคนงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ที่สวนอาหารปิ่นแก้ว ทางคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 32 คน ได้มีการประชุมกำหนดนโยบายใหม่ขององค์กร เป็นครั้งแรกโดยยกนโยบายหลักขององค์กรแม่ เป็นที่ตั้ง อาทิเช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย (Team ) โดยทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรรมการที่ได้ไปเข้าเป็นตัวแทนของคนงานไฟฟ้า ในแต่ละองค์กรที่เป็นองค์กรแม่เหล่านั้นตามลำดับ และนโยบายเร่งด่วนที่คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดในการประชุมในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

1.กำหนดการประชุมในวันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้สะดวกในการทำงานของกรรมการเอง

2.กำหนดให้มีวาระประชุมสัญจรไปแต่ละพื้น ที่เป็นองค์กรสมาชิก ของสหพันธ์ไฟฟ้า เป็นหลัก

3.สนองรับนโยบายการเก็บค่าบำรุง เป็น เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจากจำนวนที่มีอยู่แล้ว จำนวน 3 องค์กร

4.ปรับเปลี่ยนช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษา เพื่อคนงานทั่วไป โดยเพิ่มช่องทาง E-mail

นี้คือนโยบายเร่งด่วนที่คณะกรรมการได้พิจารณาในการประชุมที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการพิจารณา การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์กรแรงงาน industrial All ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้มีคนงานเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน ที่นครนายก ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้หากองค์กรใด หรือ ผู้ใช้แรงงาน ท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนาโปรดติดต่อมายังกองเลขาฯ ของสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ และถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะขอข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการแรงงาน ก็ติดต่อมาผ่านช่องทาง E-mail teef.thailand@gmail.com

ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงาน รายงาน